Zamyslenia

Streda 22. týždňa v Cezročnom období

Streda 22. týždňa v Cezročnom období

Keď Ježiš vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich. Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn.“ On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš. Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.“ A kázal po judejských synagógach.

Lk 4, 38-44

Zamyslenie:

Skloniť sa pred niekým a k niekomu,
aby som mu mohol vyjadriť nehu, náklonnosť, či ochotu pomôcť. Dnešné evanjelium
nám práve ukazuje obraz takéhoto Ježiša, ktorý sa skláňa k Petrovej svokre,
ktorá trpí horúčkou. Myslím si, že je dobré a vhodné zastaviť sa dnes
práve nad termínom „skloniť sa“ a pozrieť sa naň v širšej a ešte
pravdivejšej realite.

Ježíš, jednorodený a jediný syn
Nebeského Otca prišiel na svet, zobral na seba ľudskú prirodzenosť a stal sa
jedným z nás. Neustále sa skláňa k nám, k nášmu ľudstvu, ktoré je postihnuté
zlom a horúčkou hriechu. Neustál k nám naťahuje svoje ruky, aby nás
uzdravil a zachránil. Toto je ovocie jeho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania,
jedným slovom „vykúpenia“, ktoré sa neustále deje v dejinách sveta a v živote
každého z nás. Kristovo skláňanie sa dosahuje svoj vrchol na Kalvárii, na kríži
a v hrobe. Vieme, že plody spásy pochádzajú z tohto hlbokého Ježišovho uponíženia
sa. Nepriateľ, žalobca a pokušiteľ bude na konci vekov navždy uvrhnutý do
pekla, ale Kristus bude slávne stáť vedľa nás ako náš obhajca v Otcovej sláve. Ale
i dnes, neustále sa k nám skláňa, aby nám podal svoje ruky, aby nás
osvietil svojím slovom, aby nás živil svojím telom a krvou. Ježiš sa skláňa nad
každým jedným človekom, aby nám ukázal svoju lásku, aby nám pomohol. A je neuveriteľné,
pre nás možno až nepredstaviteľné, že Kristus sa v tomto skláňaní k nám
nikdy neunaví.  

Aplikácia:

1, Dovolím dnes Ježišovi, aby sa ma dotkol a uzdravil ma?

2, Ako sa ja konkrétne snažím, aby sa moje ruky stali predĺženými rukami Ježiša pre tento svet?

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie