Zamyslenia

Streda po 2. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.
A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.
Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.“

Jn 3, 16-21

Zamyslenie:

Dnešné
slová evanjelia nám dávajú tak veľa nádeje. Boh nás miluje. Miluje nás tak veľmi,
že neváhal za nás obetovať svojho Syna. Miluje mňa, teba, nás všetkých bez
rozdielu, či som svätec alebo hriešnik. Od nás žiada len jedno – veriť, že Svetlo
prišlo na tento svet a milovať Ho. Keď toto splníme, nebudeme súdení.

Aké ľahké,
však? Boh však chce, aby sme milovali toto Svetlo prostredníctvom našich
blížnych, rodiny, priateľov, suseda, či možno mrzutého kolegu, kamarátky, ktorá
ublížila. Toto už asi také ľahké nebude. Možno si povieme: prečo by sme mali milovať
niekoho, kto nám ublížil? No nie je to práve to, čo robí On pre nás? Nie je
práve to dôkazom, že každý si zaslúži lásku? Dáva nám znova a znova šancu
dostať sa z tmy na svetlo a miluje nás napriek všetkému.

Krásna je myšlienka
sv. Jozefa Freinademetza: „Láska je jediná reč, ktorej rozumejú všetci
ľudia.“ Všade tam, kde budeme používať túto reč, bude Svetlo a tma tam
nebude mať miesta.

Aplikácia:

1/ Chcem zotrvať v tme svojich hriechov alebo sa chcem dostať na svetlo Božej lásky?

2/ Boh ma čaká v každom človeku, ktorého dnes stretnem. Prídem?

Monika

vydatá, referentka
vo verejnej správe, 41 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie