Streda po 2. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.
A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.
Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.“

Jn 3, 16-21

Zamyslenie:

Dnešné slová evanjelia nám dávajú tak veľa nádeje. Boh nás miluje. Miluje nás tak veľmi, že neváhal za nás obetovať svojho Syna. Miluje mňa, teba, nás všetkých bez rozdielu, či som svätec alebo hriešnik. Od nás žiada len jedno – veriť, že Svetlo prišlo na tento svet a milovať Ho. Keď toto splníme, nebudeme súdení.

Aké ľahké, však? Boh však chce, aby sme milovali toto Svetlo prostredníctvom našich blížnych, rodiny, priateľov, suseda, či možno mrzutého kolegu, kamarátky, ktorá ublížila. Toto už asi také ľahké nebude. Možno si povieme: prečo by sme mali milovať niekoho, kto nám ublížil? No nie je to práve to, čo robí On pre nás? Nie je práve to dôkazom, že každý si zaslúži lásku? Dáva nám znova a znova šancu dostať sa z tmy na svetlo a miluje nás napriek všetkému.

Krásna je myšlienka sv. Jozefa Freinademetza: „Láska je jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia.“ Všade tam, kde budeme používať túto reč, bude Svetlo a tma tam nebude mať miesta.

Aplikácia:

1/ Chcem zotrvať v tme svojich hriechov alebo sa chcem dostať na svetlo Božej lásky?

2/ Boh ma čaká v každom človeku, ktorého dnes stretnem. Prídem?

Monika

vydatá, referentka vo verejnej správe, 41 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie