Streda po 5. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: ‚Budete slobodní?!‘“
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn. Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.
Viem, že ste Abrahámovo potomstvo; a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma.
Ja hovorím o tom, čo som videl u Otca. Aj vy robíte to, čo ste počuli od otca.“
Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám.“
Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. No vy ma chcete zabiť – človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abrahám nerobil. Vy robíte skutky svojho otca.“
Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva; máme len jedného otca, Boha.“
Ježiš im odvetil: „Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal.“
Jn 8, 31-42

Zamyslenie:

Hľadanie pravej slobody znamená hľadanie Otca. Je to pre nás celoživotné poslanie/pozvanie dané od Otca. Ak poznáme a dôverujeme Otcovi prostredníctvom syna Ježiša, môžeme byť naozaj slobodní. To znamená robiť alebo konať to, čo od nás Otec chce. Zmysel slobody je v tom, že  si môžeme zvoliť, či budeme konať Otcovu vôľu alebo nie. Ježiš bol poslaný Otcom, aby nám vo všetkom pomáhal. Na svojej ceste za slobodou putujeme stále s Ježišom. On nás na tejto ceste nikdy neopúšťa, len my si ho niekedy nevšímame, a tak sa stane, že zablúdime. Dôverujme Ježišovi, aby sme mohli zostať slobodní a kráčať bližšie k Otcovi. 

Aplikácia:

1/ Dôverujem v každom okamihu svojho života Otcovi?

2/ Kde najčastejšie zabúdam na prítomnosť Boha vo svojom živote?

Ľuboš

ženatý, daňový kontrolór, 34 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie