Zamyslenia

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“

Mt 6, 7-15

Zamyslenie:

Dostali
sme nádhernú modlitbu priamo od Spasiteľa, od Ježiša. Môžeme to chápať i ako
jednoduchý „návod“ pre krásny, s Bohom prežitý život. Po uznaní všemohúcnosti
Pána ho prosíme, aby Jeho kráľovstvo prišlo medzi nás. Kráľovstvo, alebo inak:
nekonečnosť prežívame vo vzťahoch lásky. Túžime po láskyplnom vzťahu s Ním
i s ľuďmi, a On naozaj vstupuje do nášho života… Veríme, že práve
tieto vzťahy Lásky majú pokračovanie v nebi. Ďalej nás učí pokore. Vysloviť:
„Buď vôľa tvoja“ a naozaj chcieť uskutočňovať tieto slová je niekedy veľmi
ťažké. Ale vďaka týmto slovám dostávame pokoj, ktorý sa stane prameňom milosti.

Aplikácia:

1/
Poďakovala som sa Ježišovi za túto nádhernú modlitbu? 

2/
Myslím to úprimne, keď vyslovujem: „Buď vôľa tvoja?“ Snažím sa ďakovať aj za
ťažké chvíle?

Katka

slobodná,
učiteľka, 32 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie