Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
Mnohí mi v onen deň povedia: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?‘ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“
Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.

Mt 7, 21-29

Zamyslenie:

Stále, keď počujem túto časť evenjelia o múdrom a hlúpom mužovi a ich stavbe, hlavou mi preblysne spomienka na školské časy, kedy sa nám učiteľka náboženstva – rehoľná sestra, snažila vysvetliť toto podobenstvo. Zaujímavé je, že iba pri tomto úryvku evanjelia sa mi to stáva. Asi to bude preto, že ma tento príbeh vtedy zaujal a ja som si povedal, že chcem byť „múdry staviteľ“. Lenže vtedy ako žiak prvého stupňa základnej školy som tomu až tak nerozumel. Múdrosť sa mi spájala väčšinou s vedomosťami. Ale ako človek rástol, tak tým viac začínal chápať, čo asi týmto Ježiš chcel povedať. Pevný základ je ON.

Čo ma však po rokoch zaujalo na tomto evenjeliu väčšmi je jeho úvod. Ježiš spomína, že „iba ten, kto plní vôľu môjho Otca“ vojde do nebeského kráľovstva. Mám pocit, že Ježiš ma tu pozýva doplniť moju predsavzatie zo základnej školy – chcem byť „múdrym staviteľom, ktorý plní Jeho vôľu“.

Aplikácia:

1/ Máš pocit, že si človekom, ktorý plní Božiu vôľu?

2/ Čo je Jeho vôľa pre tvoj život? Zamýšľam sa občas nad tým?

Ján

slobodný, programátor, 30 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie