Zamyslenia

Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
Mnohí mi v onen deň povedia: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?‘ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“
Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.

Mt 7, 21-29

Zamyslenie:

Stále,
keď počujem túto časť evenjelia o múdrom a hlúpom mužovi a ich
stavbe, hlavou mi preblysne spomienka na školské časy, kedy sa nám učiteľka
náboženstva – rehoľná sestra, snažila vysvetliť toto podobenstvo. Zaujímavé je,
že iba pri tomto úryvku evanjelia sa mi to stáva. Asi to bude preto, že ma
tento príbeh vtedy zaujal a ja som si povedal, že chcem byť „múdry staviteľ“. Lenže vtedy
ako žiak prvého stupňa základnej školy som tomu až tak nerozumel. Múdrosť sa mi
spájala väčšinou s vedomosťami. Ale ako človek rástol, tak tým viac
začínal chápať, čo asi týmto Ježiš chcel povedať. Pevný základ je ON.

Čo
ma však po rokoch zaujalo na tomto evenjeliu väčšmi je jeho úvod. Ježiš
spomína, že „iba ten, kto
plní vôľu môjho Otca
“ vojde do
nebeského kráľovstva. Mám pocit, že Ježiš ma tu pozýva doplniť moju
predsavzatie zo základnej školy – chcem byť „múdrym staviteľom, ktorý plní Jeho
vôľu“.

Aplikácia:

1/ Máš pocit, že si človekom, ktorý plní Božiu vôľu?

2/ Čo je Jeho vôľa pre tvoj život? Zamýšľam sa občas nad tým?

Ján

slobodný,
programátor, 30 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie