Zamyslenia

Štvrtok 14. mája, Sv. Mateja, apoštola

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Jn 15, 9-17

Zamyslenie:

Viete si predstaviť
svet, kde by sme sa všetci milovali navzájom, ako nás miluje Ježiš? Tak nejako
si predstavujem nebo na zemi. Krásna predstava. Ale Ježiš nám dáva viac ako len
predstavu, dáva nám príklad. A nazýva nás priateľmi. Priatelia si pomáhajú a
sprevádzajú sa. Nie sme v tom sami. Cez toto priateľstvo nás učí ako
milovať. Chce tak opäť obnoviť naše priateľstvo s Bohom Otcom. Adam a Eva
mali dôverný vzťah s Bohom, prechádzali sa spolu v rajskej záhrade a rozprávali
sa. Potom však vstúpil hriech do ich života a puto sa roztrhlo. Boh však
mal dokonalý plán ako obnoviť toto priateľstvo – cez svojho Syna Ježiša. On nám
dáva príklad ako milovať. Sme k tomu pozvaní v našej rodine, priateľstvách, práci;
všade, kde povedú naše kroky, aj tam, kde je náročné milovať… My sme Ním
vyvolení, aby sme prinášali ovocie. Svet sa bude meniť. Svet sa už mení, lebo
tam kde je Láska, tam nie je hriech.

Aplikácia:

1/ Čo pre mňa znamená, že ma Ježiš nazýva priateľom ?

2/ Uvedomujem si, že si  ma Boh vyvolil a má pre mňa plán ? Prinášam v ňom ovocie ?

Veronika

slobodná, 32 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie