Štvrtok 2. týždeň v Cezročnom období

„Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí.“
Mk 3, 7-12

Zamyslenie:
Galilea, Judea, Jeruzalem, Idumea, zajordánske kraje, okolie Týru a Sidonu. Pri čítaní evanjelia mnohokrát neprikladáme geografickým lokalitám veľký význam. No po bližšom skúmaní môžeme zistiť, …

… že tieto miesta nie sú k moru, ku ktorému sa utiahol Ježiš s učeníkmi, až tak blízko. Aj napriek tomu sa veľké množstvo ľudí rozhodlo, že pôjdu za Ním. Neriešili vhodnosť situácie, oblečenie, obuv, kde budú spať, čo budú jesť… Stačilo im počuť, čo robí a išli.

Dnes máme veľa povinností; rôzne stretnutia; musíme študovať; variť; upratovať; priatelia ma zavolali von; nie sme dostatočne pripravení alebo nie je dobré počasie na to, aby sme išli za Ním aj my. Pritom máme toľko možností, samotného Ježiša máme tak blízko. Mnohí z nás počuli, niektorí aj mali možnosť zažiť na vlastnej koži Jeho dobrotu. Kedykoľvek môžeme k nemu prísť a nestojí nás to možno až tak veľa ako ľudí za čias, keď bol Ježiš tu. Chce to len Tvoje rozhodnutie. To čo robí, sme už počuli. Stačí ísť.

Aplikácia:

Čo Ti najčastejšie bráni v stretnutí s Ježišom?

Zuzana

vydatá, učiteľka, 24 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie