Zamyslenia

Štvrtok 2. týždeň v Cezročnom období

„Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí.“
Mk 3, 7-12

Zamyslenie:
Galilea, Judea, Jeruzalem, Idumea, zajordánske kraje, okolie Týru a Sidonu. Pri čítaní evanjelia mnohokrát neprikladáme geografickým lokalitám veľký význam. No po bližšom skúmaní môžeme zistiť, …

… že tieto miesta nie sú k moru, ku ktorému sa utiahol Ježiš s učeníkmi, až tak blízko. Aj napriek tomu sa veľké množstvo ľudí rozhodlo, že pôjdu za Ním. Neriešili vhodnosť situácie, oblečenie, obuv, kde budú spať, čo budú jesť… Stačilo im počuť, čo robí a išli.

Dnes máme veľa povinností; rôzne stretnutia;
musíme študovať; variť; upratovať; priatelia ma zavolali von; nie sme
dostatočne pripravení alebo nie je dobré počasie na to, aby sme išli za Ním aj
my. Pritom máme toľko možností, samotného Ježiša máme tak blízko. Mnohí
z nás počuli, niektorí aj mali možnosť zažiť na vlastnej koži Jeho
dobrotu. Kedykoľvek môžeme k nemu prísť a nestojí nás to možno až tak
veľa ako ľudí za čias, keď bol Ježiš tu. Chce to len Tvoje rozhodnutie. To čo
robí, sme už počuli. Stačí ísť.

Aplikácia:

Čo Ti najčastejšie bráni v stretnutí s Ježišom?

Zuzana

vydatá, učiteľka, 24 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie