Zamyslenia

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada?
Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.“
Mt 7,7-12

Zamyslenie:
Čo si ešte môžem viac priať od nebeského Otca, ktorý mi toto prisľúbil?

Budem prosiť a dostanem, budem hľadať a nájdem, budem klopať
a otvoria mi. Aké jednoduché a úžasné zároveň. Ale naozaj verím, že stačí tak
málo? Nie, Pane, často neverím, lebo môj život sa neodohráva presne podľa
mojich prosieb. A tak sa pýtam: ,,Kde je ten Tvoj prísľub?” Namiesto toho, aby
som hľadala Tvoju vôľu. Otvor Pane moje srdce, chcem plniť Tvoju vôľu a túžim
robiť veci Tebe na chválu a ľuďom na radosť.

Aplikácia:

1/ Kedy si naposledy uveril Otcovi, že chce pre Teba dobré veci?

2/ Robíš druhým tak dobré veci, ako by si chcel, aby oni robili tebe?

Gabika

vydatá, farmaceutka, 29 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie