Štvrtok po 1. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada?
Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.“
Mt 7,7-12

Zamyslenie:
Čo si ešte môžem viac priať od nebeského Otca, ktorý mi toto prisľúbil?

Budem prosiť a dostanem, budem hľadať a nájdem, budem klopať a otvoria mi. Aké jednoduché a úžasné zároveň. Ale naozaj verím, že stačí tak málo? Nie, Pane, často neverím, lebo môj život sa neodohráva presne podľa mojich prosieb. A tak sa pýtam: ,,Kde je ten Tvoj prísľub?” Namiesto toho, aby som hľadala Tvoju vôľu. Otvor Pane moje srdce, chcem plniť Tvoju vôľu a túžim robiť veci Tebe na chválu a ľuďom na radosť.

Aplikácia:

1/ Kedy si naposledy uveril Otcovi, že chce pre Teba dobré veci?

2/ Robíš druhým tak dobré veci, ako by si chcel, aby oni robili tebe?

Gabika

vydatá, farmaceutka, 29 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie