Štvrtok po 2. Veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo. Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery. Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.“
Jn 3,31-36

Zamyslenie:

Ako povzbudene sa cíti človek, keď je naplnený Božím Duchom, keď cíti dokonalú prítomnosť Otca. Nič mu nie je nepríjemné, nič mu nie je zaťažko, nemá strach, akoby ani nestál na zemi a nedotýkala sa ho pozemská starosť. Naopak, ako úboho sa cítime, keď Božiu prítomnosť nepociťujeme tak naplno ako naša duša potrebuje. Premáha nás ľudská slabosť, obavy, radosť strieda smútok, nechuť a prázdnota. Boh je v nebi a tam túži aby bola upretá aj naša myseľ, srdce a zrak. Náš Otec je doma a my, Jeho deti, patríme k nemu. Smerujme za ním. V ňom je večný život.

Aplikácia:

1/ Prinášam tomuto svetu svedectvo Boha alebo zeme?

2/ Verím v Syna, ktorého poslal Boh a dal mu do rúk všetko?

Mária

vydatá, rodičovská dovolenka, 36 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie