Zamyslenia

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal Židom: „Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé. Ale je niekto iný, čo svedčí o mne, a ja viem, že svedectvo, ktoré vydáva o mne, je pravdivé. Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle. Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A sám Otec, ktorý ma poslal, vydal o mne svedectvo. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli a jeho slovo neostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal. Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam. Ale vás poznám, že nemáte v sebe Božiu lásku. Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali. Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?! Nemyslite si, že ja budem na vás u Otca žalovať. Iný na vás žaluje: Mojžiš, do ktorého skladáte svoju nádej. Lenže keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal. Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám?!“
Jn 5, 31-47

Zamyslenie:

Celé
je to o viere v Pána Ježiša Krista, Syna živého Boha. Ak neveríme
Pánu Ježišovi, neveríme ani Pánu Bohu. Všetko je to o slobode rozhodnutia,
či chceme počúvať Božie slovo a uskutočňovať ho alebo nie. Pán, náš Boh,
nás do ničoho nenúti. On nás pozýva denne do jeho školy. To je na tom naozaj
dokonalé, že Pán Boh nás tak miluje, že nám dáva slobodu rozhodnutia. Je na
nás, čo si zvolíme. Pán vidí do hĺbky nášho srdca. Pred ním nič neskryjeme. On
vie, či máme v sebe pravú alebo falošnú lásku. Niekedy sa nám stáva, že
skladáme dôveru do osoby, ktorá je fyzicky prítomná, vidíme ju a ťažšie sa
nám dôveruje Pánovi Ježišovi. Na základe skutkov môžeme spoznať, či človek
uskutočňuje to, čo hovorí. Často sa mi stáva, že posudzujem druhých, ktorí
nekonajú tak, akoby mali a pri tom tiež sama zlyhávam. Snažím sa teraz vopred
zamýšľať nad tým, ako ja konám, keď chcem druhých napomínať.

Aplikácia:

1/ Dôverujem Pánu, svojmu Bohu, celým svojím srdcom?

2/ Stotožňujú sa moje skutky so slovami, ktoré hovorím?

Radka

slobodná, študentka,
22 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie