Štvrtok po Popolcovej strede

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“
Lk9, 22-25

Zamyslenie:
Áno Pane Ježišu, každý deň sa musíme rozhodnúť vziať svoj kríž, prijať všetko čo nám život prináša. …

Problémy s deťmi, v manželstve, v rodine, v práci, ochorenie či s financiami. Ako by sme boli radi, keby toto všetko nebolo a mohli sme bezstarostne s ľahkosťou utekať za Ježišom. Ale On nás pozýva aj napriek všetkému nasledovať Ho.

Dokonca chce, aby sme stratili svoj život preňho. Vzdali sa toho, čo chceme našim ľudským spôsobom, čo je ľahšie a vybrali si to, čo chce Ježiš. Slúžiť druhým, milovať ich, pomáhať deťom s úlohami, keby sme si radšej oddýchli.  Večer čítať rozprávky, počúvať deti, aj keď pritom od únavy zaspávame. Modliť sa za manžela, deti, za ľudí aj vtedy, keď sa na nich hneváme.

Zostať v manželstve, v ktorom už nie je vzťah a láska. Plniť  Božiu vôľu, to čo  chce Ježiš aj cez slzy. On je dobrotivý, láskavý, milostivý a milosrdný. Odmení nás, daruje nám nový  život v Ježišovi Kristovi.

Aplikácia:


1/ Čo je pre mňa stratiť život pre Ježiša?

2/ Čo mi dáva Boh keď sa preňho niečoho vzdám?


Lucia

vydatá, 3deti, pokladnička, 39 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie