Zamyslenia

Štvrtok po Veľkonočnej nedeli

Štvrtok po Veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“
Lk 24, 35-48

Zamyslenie:

Koľkokrát som zmätená, stratená.
Hľadám Ježiša a častokrát smútim , že je ďaleko a nedokážem cítiť Jeho
blízkosť. Pri tom On je so mnou, kráča vedľa mňa, rozpráva sa so mnou, zaujíma Ho,
čo ma trápi. Ako priateľ , ktorý túži vedieť o všetkom a čaká kým nám
môže pomôcť ak ho požiadame. Toto celé prežívam počas našej karantény a izolácie,
kedy sv. omša sa stala niečím vytúženým a sv. spoveď niečím vzácnym. Počas
tohto odlúčenia od prijímania Eucharistického Ježiša sa nám spolu s manželom
podarilo prijať Krista v Eucharistii, vtedy som to prežívala tak vzácne
ako keby mi spadol ten pomyselný závoj z očí a bola som vďačná za
každý kúsok ozajstného Ježiša, ktorého som sa mohla dotknúť, vďaka, ktorému
môžem vidieť lepšie a chápať lepšie. Vtedy som si uvedomila aká veľká je
hodnota živého Ježiša a aká veľká je hodnota našich malých trápení a smútkov
ak ich dáme Ježišovi , pretože On nielen za to všetko zomrel,  ale aj vstal zmŕtvych, oslávil sa a my môžeme
byť s Ním do konca časov.

Aplikácia:

1/ Snažím sa všetko vo svojom živote odovzdať Ježišovi?

2/ Trávim s Ježišom čas ako so svojim priateľom a verím v Jeho veľkú lásku?

Dominika

vydatá, učiteľka, 27 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie