Štvrtok po Veľkonočnej nedeli

Štvrtok po Veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“
Lk 24, 35-48

Zamyslenie:

Koľkokrát som zmätená, stratená. Hľadám Ježiša a častokrát smútim , že je ďaleko a nedokážem cítiť Jeho blízkosť. Pri tom On je so mnou, kráča vedľa mňa, rozpráva sa so mnou, zaujíma Ho, čo ma trápi. Ako priateľ , ktorý túži vedieť o všetkom a čaká kým nám môže pomôcť ak ho požiadame. Toto celé prežívam počas našej karantény a izolácie, kedy sv. omša sa stala niečím vytúženým a sv. spoveď niečím vzácnym. Počas tohto odlúčenia od prijímania Eucharistického Ježiša sa nám spolu s manželom podarilo prijať Krista v Eucharistii, vtedy som to prežívala tak vzácne ako keby mi spadol ten pomyselný závoj z očí a bola som vďačná za každý kúsok ozajstného Ježiša, ktorého som sa mohla dotknúť, vďaka, ktorému môžem vidieť lepšie a chápať lepšie. Vtedy som si uvedomila aká veľká je hodnota živého Ježiša a aká veľká je hodnota našich malých trápení a smútkov ak ich dáme Ježišovi , pretože On nielen za to všetko zomrel,  ale aj vstal zmŕtvych, oslávil sa a my môžeme byť s Ním do konca časov.

Aplikácia:

1/ Snažím sa všetko vo svojom živote odovzdať Ježišovi?

2/ Trávim s Ježišom čas ako so svojim priateľom a verím v Jeho veľkú lásku?

Dominika

vydatá, učiteľka, 27 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie