Zamyslenia

Štvrtok po Zjavení Pána

Štvrtok po Zjavení Pána

„Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli; všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“
Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol. A boli celí ohromení, lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi; ich srdce bolo otupené.“
Mk 6, 45-52

Myslím,
že všetci máme skúsenosť s tým, že sa v živote mnohokrát cítime ako
na horskej dráhe – jeden deň šťastní, žeby sme dokázali objať celý svet, nasledujúci
prináša neistotu a úzkosť z toho, čo má prísť.

   Do tohto uvažovania nám padne vhod príhoda z
dnešného evanjelia. Priblížme si trochu tú situáciu – je večer, záver rušného
dňa, kedy apoštoli slúžili tisícovým zástupom a unavených ich Ježiš
posiela, aby sa preplavili na druhý breh jazera bez Neho. Nad ránom sa
uprostred hlbokého spánku prebudili a preľaknutí kričali –  videli totiž po jazere kráčať postavu,
mysliac si, že je to mátoha. Ježiš sa im však hneď prihovoril a oni sa
upokojili.

  Vždy, keď rozmýšľam nad správaním apoštolov
v tomto evanjeliu, sú mi v mnohom veľmi blízki. Pripomínajú mi dni
a situácie, kedy padám od únavy a v zúfalstve a beznádeji
len kričím. A Ježiš hneď prichádza, upokojuje a povzbudzuje.

  On koná
v našich životoch zázraky, dokonca napriek únave našich očí a sŕdc sa
dejú chvíľu pred tým, ako sa ocitáme v zdanlivo beznádejných situáciách –
chvíľu pred búrkou rozmnožil 5 chlebov a 2 ryby pre tisíce ľudí
a nasýtil ich. Koľko ešte, Ježišu, budeme potrebovať znamení, kým sa
uistíme, že Ty si Ten istý, ktorý rozmnožil chlieb a zachránil apoštolov na
rozbúrenom mori? Že Ty si Živý Boh plný Lásky a Odvahy, ktorý prichádzaš,
skláňaš sa a túžiš pozdvihovať a povzbudzovať?

  Modlím sa, aby sme dokázali viac upierať zrak
na Ježišove prísľubenia a aj keby sme znova pochybovali, znova
a znova nad sebou prehlasovali Božie Slovo plné moci.


Flp 4,13
– „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje!“
Rim 8,37 – „V tomto všetkom slávne víťazím, lebo Ježiš ma miluje.“
2Tim 1,7 – „ Veď Boh mi nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky  a rozvahy.“

Otázky na zamyslenie:

Čo/Kto sú Tvoje strachy? Rozmýšľal/a si nad tým, odkiaľ pochádzajú a aký majú na Tvoj život vplyv?

Aký je vzťah medzi Ježišom a strachmi v Tvojom živote?

Margaréta

vydatá, lekárka, 28 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie