Štvrtok po Zjavení Pána

Štvrtok po Zjavení Pána

„Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli; všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“
Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol. A boli celí ohromení, lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi; ich srdce bolo otupené.“
Mk 6, 45-52

Myslím, že všetci máme skúsenosť s tým, že sa v živote mnohokrát cítime ako na horskej dráhe – jeden deň šťastní, žeby sme dokázali objať celý svet, nasledujúci prináša neistotu a úzkosť z toho, čo má prísť.

   Do tohto uvažovania nám padne vhod príhoda z dnešného evanjelia. Priblížme si trochu tú situáciu – je večer, záver rušného dňa, kedy apoštoli slúžili tisícovým zástupom a unavených ich Ježiš posiela, aby sa preplavili na druhý breh jazera bez Neho. Nad ránom sa uprostred hlbokého spánku prebudili a preľaknutí kričali –  videli totiž po jazere kráčať postavu, mysliac si, že je to mátoha. Ježiš sa im však hneď prihovoril a oni sa upokojili.

  Vždy, keď rozmýšľam nad správaním apoštolov v tomto evanjeliu, sú mi v mnohom veľmi blízki. Pripomínajú mi dni a situácie, kedy padám od únavy a v zúfalstve a beznádeji len kričím. A Ježiš hneď prichádza, upokojuje a povzbudzuje.

  On koná v našich životoch zázraky, dokonca napriek únave našich očí a sŕdc sa dejú chvíľu pred tým, ako sa ocitáme v zdanlivo beznádejných situáciách – chvíľu pred búrkou rozmnožil 5 chlebov a 2 ryby pre tisíce ľudí a nasýtil ich. Koľko ešte, Ježišu, budeme potrebovať znamení, kým sa uistíme, že Ty si Ten istý, ktorý rozmnožil chlieb a zachránil apoštolov na rozbúrenom mori? Že Ty si Živý Boh plný Lásky a Odvahy, ktorý prichádzaš, skláňaš sa a túžiš pozdvihovať a povzbudzovať?

  Modlím sa, aby sme dokázali viac upierať zrak na Ježišove prísľubenia a aj keby sme znova pochybovali, znova a znova nad sebou prehlasovali Božie Slovo plné moci.


Flp 4,13
– „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje!“
Rim 8,37 – „V tomto všetkom slávne víťazím, lebo Ježiš ma miluje.“
2Tim 1,7 – „ Veď Boh mi nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky  a rozvahy.“

Otázky na zamyslenie:

Čo/Kto sú Tvoje strachy? Rozmýšľal/a si nad tým, odkiaľ pochádzajú a aký majú na Tvoj život vplyv?

Aký je vzťah medzi Ježišom a strachmi v Tvojom živote?

Margaréta

vydatá, lekárka, 28 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie