Zamyslenia

Štvrtok v 1. týždňa v Cezročnom období

Štvrtok v 1. týždňa v Cezročnom období

„K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“
Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.“
Mk 1, 40-45

Na príklade malomocného človeka môžeme vidieť správnu formuláciu prosby – „ak chceš.“ To znamená, že keď od Ježiša chceme uzdravenie …

… alebo čokoľvek iné, nemôžeme silou mocou presadzovať svoju vôľu. Je dôležité pýtať sa, aká je Božia vôľa a následne načúvať Božiemu hlasu. My, často krát v návale netrpezlivosti, chceme všetko hneď a zaraz. Povieme si, že predsa v Ježišových časoch dochádzalo k uzdraveniam hneď. Stačilo poprosiť a človek bol uzdravený. Pritom si neuvedomuje jednu zásadnú skutočnosť – Boh chce uzdraviť a pomôcť každému, len niekedy si vyberá spôsob, s ktorým my nepočítame, prípadne nám takýto spôsob ani nepríde na rozum. Čo to pre nás znamená? Treba si uvedomiť, že uzdravenie nie je len fyzické, ale i duševné. Boh niekedy dopustí fyzické bolesti práve preto, aby pozdvihol nášho ducha. Cez bolesti sa pripodobňujeme Ježišovi – máme účasť na Jeho umučení a skrze naše utrpenie sa Boh oslávi. Boh sám si vyberá čas kedy človeka uzdraví a robí to práve cez Ježiša, ktorý zakúsil fyzickú bolesť tu na Zemi a je nám pre to veľkým vzorom. On najlepšie vie, čo je pre nás dobré, čo potrebujeme a kedy treba zasiahnuť. Preto zverme svoje trápenia a choroby do Ježišových rúk a nechajme ho konať v každej oblasti nášho života.

Aplikácia:

1/ Počúvaš v sebe Boží hlas a pýtaš sa aká je Jeho vôľa alebo Bohu nariaďuješ len svoje žiadosti?

2/ Ako prežívaš chorobu a iné protivenstvá života? Čo ti bráni v tom, aby si plne dôveroval/a Ježišovi?

Lenka

slobodná, učiteľka v materskej škole, 25 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie