Štvrtok v 1. týždňa v Cezročnom období

Štvrtok v 1. týždňa v Cezročnom období

„K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“
Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.“
Mk 1, 40-45

Na príklade malomocného človeka môžeme vidieť správnu formuláciu prosby – „ak chceš.“ To znamená, že keď od Ježiša chceme uzdravenie …

… alebo čokoľvek iné, nemôžeme silou mocou presadzovať svoju vôľu. Je dôležité pýtať sa, aká je Božia vôľa a následne načúvať Božiemu hlasu. My, často krát v návale netrpezlivosti, chceme všetko hneď a zaraz. Povieme si, že predsa v Ježišových časoch dochádzalo k uzdraveniam hneď. Stačilo poprosiť a človek bol uzdravený. Pritom si neuvedomuje jednu zásadnú skutočnosť – Boh chce uzdraviť a pomôcť každému, len niekedy si vyberá spôsob, s ktorým my nepočítame, prípadne nám takýto spôsob ani nepríde na rozum. Čo to pre nás znamená? Treba si uvedomiť, že uzdravenie nie je len fyzické, ale i duševné. Boh niekedy dopustí fyzické bolesti práve preto, aby pozdvihol nášho ducha. Cez bolesti sa pripodobňujeme Ježišovi – máme účasť na Jeho umučení a skrze naše utrpenie sa Boh oslávi. Boh sám si vyberá čas kedy človeka uzdraví a robí to práve cez Ježiša, ktorý zakúsil fyzickú bolesť tu na Zemi a je nám pre to veľkým vzorom. On najlepšie vie, čo je pre nás dobré, čo potrebujeme a kedy treba zasiahnuť. Preto zverme svoje trápenia a choroby do Ježišových rúk a nechajme ho konať v každej oblasti nášho života.

Aplikácia:

1/ Počúvaš v sebe Boží hlas a pýtaš sa aká je Jeho vôľa alebo Bohu nariaďuješ len svoje žiadosti?

2/ Ako prežívaš chorobu a iné protivenstvá života? Čo ti bráni v tom, aby si plne dôveroval/a Ježišovi?

Lenka

slobodná, učiteľka v materskej škole, 25 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie