Zamyslenia

Sv. Agáty, panny a mučenice

„Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom.
Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere.
Potom chodil po okolitých dedinách a učil.“

Mk 6,1-6

Ježiš chodí aj dnes medzi nami. Nie je zatvorený v chráme, nie je len v bohostánku. Samozrejme, tam je v tej najsvätejšej …

… a najtajomnejšej podobe. Ale je ukrytý aj v ľuďoch okolo nás. Dokážeme ho však v nich vidieť? Predstavme si miesto neho nášho manžela, deti, súrodenca, zamestnanca, kolegu, spolužiaka – predstavme si miesto nich Ježiša. Ako by sme sa k nim správali? Neodsudzujeme často krát už dopredu ľudí, lebo ten je z takej rodiny, ten divne vyzerá, iná je rozvedená. A často len preto, lebo sme to niekde počuli. Mám právo odsudzovať iného človeka, pohoršovať sa nad ním?

Ako inak by vyzerali naše vzťahy, svet okolo nás, ak by sme
v každom blízkom boli schopní vidieť Ježiša. Buďme opatrní, aby sme na
ceste za Ježišom nezabudli na tých okolo nás. Ježiš nás nepotrebuje vidieť
prikyvovať v synagóge, on chce, aby On sám v nás žil a aby to
cítilo aj naše okolie. Nech je každý z nás pre prorokom a zázraky sa
budú diať.

Aplikácia:

1/ Skúsim si dnes vedome aspoň v jednom človeku uvedomiť prítomnosť Ježiša a tak sa k nemu správať?

2/ Nenechám sa strhnúť s prúdom, kráčam slobodne kam vedie Boh?

Michal

ženatý, IT
konzultant, 38 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie