Sv. Agáty, panny a mučenice

„Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom.
Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere.
Potom chodil po okolitých dedinách a učil.“

Mk 6,1-6

Ježiš chodí aj dnes medzi nami. Nie je zatvorený v chráme, nie je len v bohostánku. Samozrejme, tam je v tej najsvätejšej …

… a najtajomnejšej podobe. Ale je ukrytý aj v ľuďoch okolo nás. Dokážeme ho však v nich vidieť? Predstavme si miesto neho nášho manžela, deti, súrodenca, zamestnanca, kolegu, spolužiaka – predstavme si miesto nich Ježiša. Ako by sme sa k nim správali? Neodsudzujeme často krát už dopredu ľudí, lebo ten je z takej rodiny, ten divne vyzerá, iná je rozvedená. A často len preto, lebo sme to niekde počuli. Mám právo odsudzovať iného človeka, pohoršovať sa nad ním?

Ako inak by vyzerali naše vzťahy, svet okolo nás, ak by sme v každom blízkom boli schopní vidieť Ježiša. Buďme opatrní, aby sme na ceste za Ježišom nezabudli na tých okolo nás. Ježiš nás nepotrebuje vidieť prikyvovať v synagóge, on chce, aby On sám v nás žil a aby to cítilo aj naše okolie. Nech je každý z nás pre prorokom a zázraky sa budú diať.

Aplikácia:

1/ Skúsim si dnes vedome aspoň v jednom človeku uvedomiť prítomnosť Ježiša a tak sa k nemu správať?

2/ Nenechám sa strhnúť s prúdom, kráčam slobodne kam vedie Boh?

Michal

ženatý, IT konzultant, 38 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie