Zamyslenia

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

„A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“
Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.“
Mk 6, 7-13

Ježiš dal veľkú moc svojím učeníkom, aby vyháňali zlých duchov tam, kam prídu. Bolo možné, že …

… ich ani neprijali a ani nevypočuli. Keď si predstavím, že v tej dobe, ale aj teraz, niekto by odmietol pomoc modlitby, asi by ma to vovnútri zranilo. No Ježiš nám dal slobodnú vôľu a moc, aby sme si takéto veci nenechali prenikať do nášho srdca. Práve naopak, aj keď nás neprijali alebo nevypočuli, môžme urobiť jednu vec,a to ŽEHNAŤ. Žehnať človeka, čo odmietol pomoc, žehnať svojho manžela, deti, svojho spolupracovnika, šéfa…Ježiš možno chce od nás, aby sme zostali vtedy pokornými, a dávali mu toho človeka do jeho rúk. Ježiš môže premeniť čokoľvek, tak sa mu zverme do jeho srdca so všetkým, čo nás ruší ísť bližšie k nemu a nechajme sa uzdraviť.

Verím, že mi naozaj stačí Ježišova moc? Alebo
sa spolieham na seba, že to zlo všetko prekonám.

Petra

vydatá,materská, 31 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie