Sv. Školastika, panna

„Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli. Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.“
Mk 6, 53-56

Zdá sa, že v tomto príbehu vystupujú 2 druhy postáv. Ježiš a Jeho učeníci, ktorí uzdravujú a chorí, ktorí sú uzdravovaní. No všimnime si ešte jednu skupinu ľudí, na prvý pohľad málo dôležitú- tí zdraví.
Skús si predstaviť, ako …

… to asi v ten deň naozaj vyzeralo v Genezarete. Myslíš, že sa po celom meste rozkríklo, že ich poctil návštevou Kráľ celého sveta? Boli to pohania, neuctievali žiadneho Boha a už vôbec nie nejakého Krista. V uliciach pravdepodobne zneli takéto slová: „Hej, počuli ste o tom chudobnom tesárovi čo cestuje po krajine a tvrdí, že je Syn toho Židovského Boha? A vraj robí zázraky, vraj uzdravuje chorých a kriesi mŕtvych.“ Uveril by si tomu?
            Čo hnalo týchto ľudí k Ježišovi? Viera to pravdepodobne nebola. Možno zvedavosť alebo skôr z nudy. No ak by si mal doma chorú matku, ktorá z postele nevstala už dobrých 10 rokov, asi by si ju nevzal na nedeľnú vychádzku aj s celou posteľou obzrieť si to divadlo. Tak prečo to vtedy tí ľudia urobili? Myslím, že z lásky. Obetovali sa, hoci to nebolo jednoduché. Dúfali, že to pomôže, aj keď nevedeli o čo vlastne ide. To bolo to, za čo Ježiš daroval zdravie ich blízkym. V tej chvíli sa Mu totiž podobali viac, než si dokázali predstaviť.

Aplikácia:

1/ Myslíš, že Ježiš uzdravoval pohanov preto, aby uverili že je Boh? S akým zámerom pomáhaš ľuďom ty? Je to z lásky?

2/ Akým spôsobom môžeš prinášať „svojich chorých“ k Ježišovi v dnešnej dobe? Myslíš, že sa ti to darí?  

Janka

slobodná, študentka, 21 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie