Zamyslenia

Sv. Školastika, panna

„Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli. Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.“
Mk 6, 53-56

Zdá sa, že v tomto príbehu vystupujú 2 druhy postáv. Ježiš a Jeho učeníci, ktorí uzdravujú a chorí, ktorí sú uzdravovaní. No všimnime si ešte jednu skupinu ľudí, na prvý pohľad málo dôležitú- tí zdraví.
Skús si predstaviť, ako …

… to asi v ten deň naozaj vyzeralo v Genezarete. Myslíš, že sa po celom meste rozkríklo, že ich poctil návštevou Kráľ celého sveta? Boli to pohania, neuctievali žiadneho Boha a už vôbec nie nejakého Krista. V uliciach pravdepodobne zneli takéto slová: „Hej, počuli ste o tom chudobnom tesárovi čo cestuje po krajine a tvrdí, že je Syn toho Židovského Boha? A vraj robí zázraky, vraj uzdravuje chorých a kriesi mŕtvych.“ Uveril by si tomu?
            Čo hnalo týchto ľudí k Ježišovi? Viera to pravdepodobne nebola. Možno zvedavosť alebo skôr z nudy. No ak by si mal doma chorú matku, ktorá z postele nevstala už dobrých 10 rokov, asi by si ju nevzal na nedeľnú vychádzku aj s celou posteľou obzrieť si to divadlo. Tak prečo to vtedy tí ľudia urobili? Myslím, že z lásky. Obetovali sa, hoci to nebolo jednoduché. Dúfali, že to pomôže, aj keď nevedeli o čo vlastne ide. To bolo to, za čo Ježiš daroval zdravie ich blízkym. V tej chvíli sa Mu totiž podobali viac, než si dokázali predstaviť.

Aplikácia:

1/ Myslíš, že Ježiš uzdravoval pohanov preto, aby uverili že je Boh? S akým zámerom pomáhaš ľuďom ty? Je to z lásky?

2/ Akým spôsobom môžeš prinášať „svojich chorých“ k Ježišovi v dnešnej dobe? Myslíš, že sa ti to darí?  

Janka

slobodná, študentka, 21
rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie