Zamyslenia

Svätej Marty (spomienka)

„Ako išli ďalej, vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: “Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!” Pán jej odpovedal: “Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.” (Lk 10,38-42)

Zamyslenie:

Benediktínska
liturgia spája spomienku na svätú Martu so spomienkou na Máriu a Lazara, ktorí
hostili vo svojom dome Pán Ježiša. Evanjeliová časť, prevzatá od svätého Lukáša,
sa vyznačuje práve spomínaným prijatím Pána.

Obidve sestry dvomi
rôznymi spôsobmi privítajú Pána Ježiša. Jedna sa zaoberá čistením domu a pripravením
prostredia a druhá trávi spolu s Pánom čas v počúvaní. Tieto dva
postoje sa by sa nemali porovnávať, ale práve naopak, môžeme ich spojiť do
jedinej potreby pre tých, ktorí sa chystajú zúčastniť na svätej omši. Aby sme
mohli dôstojne prijať Ježiša, musíme si pred eucharistickou obetou, pred
prijatím Krista v eucharistii,  najprv
očistiť svoje srdce. Cirkev nám na to dáva aj možnosť, na jednej strane je to úkon
kajúcnosti alebo v prípade potreby vyžiť sviatosť zmierenia. K tomto sme
pozvaní napodobňovať svätú  Martu v upratovaní
domu, domu nášho srdca. Avšak nezabúdajme potom tom ostať pri Pánových nohách
ako Mária.

Aplikácia:

  1. Uvedomujem si, čo sa deji pri úkone kajúcnosti počas svätej omše?
  2. Ostávam aspoň chvíľu pri svätej omši v tichom načúvaní Pána?

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie