Svätej Marty (spomienka)

„Ako išli ďalej, vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“ (Lk 10,38-42)

Zamyslenie:

Benediktínska liturgia spája spomienku na svätú Martu so spomienkou na Máriu a Lazara, ktorí hostili vo svojom dome Pán Ježiša. Evanjeliová časť, prevzatá od svätého Lukáša, sa vyznačuje práve spomínaným prijatím Pána.

Obidve sestry dvomi rôznymi spôsobmi privítajú Pána Ježiša. Jedna sa zaoberá čistením domu a pripravením prostredia a druhá trávi spolu s Pánom čas v počúvaní. Tieto dva postoje sa by sa nemali porovnávať, ale práve naopak, môžeme ich spojiť do jedinej potreby pre tých, ktorí sa chystajú zúčastniť na svätej omši. Aby sme mohli dôstojne prijať Ježiša, musíme si pred eucharistickou obetou, pred prijatím Krista v eucharistii,  najprv očistiť svoje srdce. Cirkev nám na to dáva aj možnosť, na jednej strane je to úkon kajúcnosti alebo v prípade potreby vyžiť sviatosť zmierenia. K tomto sme pozvaní napodobňovať svätú  Martu v upratovaní domu, domu nášho srdca. Avšak nezabúdajme potom tom ostať pri Pánových nohách ako Mária.

Aplikácia:

  1. Uvedomujem si, čo sa deji pri úkone kajúcnosti počas svätej omše?
  2. Ostávam aspoň chvíľu pri svätej omši v tichom načúvaní Pána?
Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie