Zamyslenia

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš prišiel s učeníkmi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“ Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli naňho smútok a úzkosť. Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“
Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“

Mt 26, 36-42

Zamyslenie:

Ježiš po poslednej
večeri odchádza do Getsemanskej záhrady spolu s Petrom, Jakubom
a Jánom, a hovorí im, aby bdeli s ním v modlitbe, pretože
cíti smútok a úzkosť.

A nehovoril predsa
on sám o tom, že musí zomrieť? Tak prečo ten smútok a skľúčenosť?
Dokonale sa tu prejavuje ako Bohočlovek. Je človekom, a ako človek prežíva
prirodzený strach, prežíva agóniu, pretože sa blíži jeho umučenie a smrť.
V tejto úzkostlivej situácii sa obracia celkom pokorený, v modlitbe
na nebeského Otca. Je mojím učiteľom, keď mi dáva príklad, že iba
v modlitbe a odovzdanosti môžem prijať Božiu vôľu, aj keď nie vždy to
bude ľahké. Chce mi povedať: „Pozri, aj ja som mal s tým problém. Obráť sa
na mňa celým svojím srdcom a spolu so mnou povedz: ‚Nie ako ja chcem, ale ako ty.‘“

Keď sa niekedy cítim
opustený, predstavím si, aká veľká opustenosť musela doľahnúť naňho, keď tí,
ktorí mu mali byť útechou, spali, neostali bdieť. A tak to nebol iba
smútok Ježiša ako človeka, ale najmä smútok Ježiša ako Boha. Aj keď vzal na
seba hriechy celého sveta, moje hriechy, keď sa obetoval na kríži, najväčšom
dôkaze lásky Boha k človeku, mnoho ľudí voči tejto láske ostali
ľahostajnými a nevšímavými.

Aj napriek mojej
nevďačnosti a zaťatosti prijal Božiu vôľu, stal sa „kňazom, oltárom
i obetným baránkom“. Táto obeta kríža sa sprítomňuje pri každej svätej
omši a takto Ježiš ostáva medzi nami prítomný v Eucharistii ako večný
a najvyšší kňaz. V tomto nezaslúženom dare môžem znova a znova
nachádzať dôkaz jeho lásky ku mne, a jeho prijatím mu môžem vynahradiť za
smútok, ktorý prežíval aj kvôli mne v Getsemani.

Aplikácia:

1/ Aj mne kladie Ježiš otázku: „Ani hodinu si nemohol so mnou bdieť?“ Aká bude moja odpoveď?  Pri najbližšej príležitosti môžem zotrvať aspoň hodinu pred Oltárnou Sviatosťou.

2/ Moju nedokonalú obetu môžem spájať s najdokonalejšou Ježišovou obetou a prinášať ju takto Bohu. Čo chcem dnes priniesť Bohu ako obetu?

Benedikt

slobodný, študent, 19 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie