Utorok 1. týždňa v Cezročnom období

„V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.“
Mk 1, 21-28

Ty zákonník! Tak nás ľudia počastujú, pokiaľ „vodu kážeme a víno pijeme“. Aké je to teda to iné učenie, učenie pravých Božích synov a dcér, učenie s mocou?
Nedávno sa mi dostala nepriama výčitka, že sa predo mnou ľudia boja otvoriť s vecami, ktoré prežívajú, pretože sa boja môjho odsúdenia, poučovania a naprávania. Keď som sa nad tým trochu zamyslel, uvedomil som si, že mám často práve toto nastavenie. Aj preto ma veľmi zaujala scénka počas Godzone tour 2019. Bol o jednej hľadajúcej dievčine a jej bratovi, naoko správnom kresťanovi, ktorý mal pre ňu „veľa dobrých rád“, ale málo prijatia, pochopenia a lásky. Na konci si uvedomil, že keď toto nežije, zrejme ani sám nepoznal Boha, lebo Boh je láska.

Aké je teda to učenie s mocou? Je to, teda aspoň podľa mňa, učenie s pohľadom lásky Ježiša Krista. Pohľadom, ktorý na prvom mieste nepoučuje, ale chápe, prijma a miluje. A to bez výhrad. A mocou tejto lásky sa môžu otvárať aj kamenné ľudské srdcia zapečatené neprijatím a neláskou, nepochopením a odsúdením. Po zakúsení takejto lásky môžu byť schopné prijať aj ťažšiu pravdu, bez nej to však nemá zmysel. 

Nemôžeme však dávať niečo, čo sami nemáme. Pýtajme si teda od Pána zážitok takejto lásky, lebo práve on nás takto bezvýhradne prijíma. Práve cez túto skúsenosť dostaneme silu hľadieť na druhých pohľadom lásky.

Ako teda píše v apoštol v niektorom zo svojich listov, hovorme si teda navzájom pravdu v láske!

Aplikácia:


1/ Zažil si už zážitok „učenia s mocou“, kde si nebol odsúdený ale prijatý? Ak nie, popros Pána o túto skúsenosť!

2/ Zamysli sa nad tvojimi vzťahmi s neveriacimi v tvojom okolí. Učíš ako ten, čo má moc, alebo ako zákonníci?

Jozef

slobodný, IT konzultant, 28 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie