Zamyslenia

Utorok 1. týždňa v Cezročnom období

„V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.“
Mk 1, 21-28

Ty zákonník! Tak nás ľudia počastujú, pokiaľ “vodu kážeme a víno pijeme”. Aké je to teda to iné učenie, učenie pravých Božích synov a dcér, učenie s mocou?
Nedávno sa mi dostala nepriama výčitka, že sa predo mnou ľudia boja otvoriť s vecami, ktoré prežívajú, pretože sa boja môjho odsúdenia, poučovania a naprávania. Keď som sa nad tým trochu zamyslel, uvedomil som si, že mám často práve toto nastavenie. Aj preto ma veľmi zaujala scénka počas Godzone tour 2019. Bol o jednej hľadajúcej dievčine a jej bratovi, naoko správnom kresťanovi, ktorý mal pre ňu “veľa dobrých rád”, ale málo prijatia, pochopenia a lásky. Na konci si uvedomil, že keď toto nežije, zrejme ani sám nepoznal Boha, lebo Boh je láska.

Aké je teda
to učenie s mocou? Je to, teda aspoň podľa mňa, učenie s pohľadom lásky Ježiša
Krista. Pohľadom, ktorý na prvom mieste nepoučuje, ale chápe, prijma a miluje.
A to bez výhrad. A mocou tejto lásky sa môžu otvárať aj kamenné ľudské srdcia
zapečatené neprijatím a neláskou, nepochopením a odsúdením. Po zakúsení takejto
lásky môžu byť schopné prijať aj ťažšiu pravdu, bez nej to však nemá
zmysel. 

Nemôžeme
však dávať niečo, čo sami nemáme. Pýtajme si teda od Pána zážitok takejto
lásky, lebo práve on nás takto bezvýhradne prijíma. Práve cez túto skúsenosť
dostaneme silu hľadieť na druhých pohľadom lásky.

Ako teda
píše v apoštol v niektorom zo svojich listov, hovorme si teda navzájom pravdu v
láske!

Aplikácia:

1/ Zažil si už zážitok “učenia s mocou”, kde si nebol odsúdený ale prijatý? Ak nie, popros Pána o túto skúsenosť!

2/ Zamysli sa nad tvojimi vzťahmi s neveriacimi v tvojom okolí. Učíš ako ten, čo má moc, alebo ako zákonníci?

Jozef

slobodný, IT
konzultant, 28 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie