Zamyslenia

Utorok 9. týždňa v Cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
13 Poslali k nemu niekoľkých farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. 14 Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, lebo sa nepozeráš na osobu človeka, ale učíš verne Božej ceste. Je dovolené dávať daň cisárovi, či nie? Máme dávať, alebo nemáme dávať?“ 15 On však spoznal ich pokrytectvo a povedal im: „Prečo ma pokúšate? Prineste mi denár, aby som ho videl!“ 16 Keď mu ho priniesli, spýtal sa ich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpovedali: „Cisárov!“ 17 A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo, odovzdajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu!“ Boli úplne ohromení.
Mk 12,13-17.

Zamyslenie:

Obraz a nápis
na minci mali upozorniť farizejov na skutočný právny stav ich vlasti. Mali si
uvedomiť , komu sú politicky podrobení. Všeobecná odpoveď Ježišova
o plnení povinností voči štátu svedčí o tom, že štát a jeho
predstavitelia i podľa Božieho zákona žiadajú od podriadených poslušnosť i dane.
Neznamená však toľko, že  že každá
požiadavka štátu sama v sebe je už dokonalá a preto bezpodmienečne
oprávnená a správna. Podľa Ježišových slov štátne právo a štátna moc
majú svoje presné obmedzenie v Božej moci. V našom spoločenskom
a súkromnom živote nás má viesť pravá kresťanská láska. Ňou splníme celý
zákon, všetky jeho predpisy a naše skutky dostanú pravú, živú náplň.

Väčšina ľudí
uznáva — aj keď nie veľmi ochotne —, že dane prinášajú ich
spoločnosti úžitok. Vedúci Britského daňového úradu sa raz vyjadril: „Nikto
sa neteší z toho, že musí platiť daň z príjmu, ale málokto by
povedal, že by nám bolo lepšie bez nej.“

Aplikácia:

Zamysli sa ako by nám bolo, keby sme neplatili dane.

Ako ty vnímaš platenie daní.

                                                      Karol, ženatý,  pracujúci dôchodca,  75 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie