Zamyslenia

UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“ (Mt 6,7-15)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš – Boží Syn – učí, ako sa máme správať ako Božie deti. Prvým aspektom je dôvera a istota, že Boh nás počúva. Ježiš nás však aj varuje: “Keď sa modlíte, nehovorte veľa” (Mt 6, 7). Aj deti, keď sa rozprávajú s rodičmi, neuchyľujú sa ku komplikovanej argumentácii, ani k používaniu množstva slov. Ale jednoducho si vypýtajú to, čo potrebujú. Vedzme, že Boh nás vypočuje, pretože Boh – ktorý je zároveň našim Otcom – nás miluje a počúva nás. Ale neboli by sme dobrými kresťanmi ani vtedy, ak by sme sa nemodlili vôbec –  tak ako dieťa nemôže byť dobrým synom či dcérou, ak sa nerozpráva so svojimi rodičmi.

Modlitba Pána je modlitba, ktorú nás naučil sám Ježiš, a je katechizmom nášho kresťanského života. Vždy, keď sa modlím Otčenáš, dovoľujem Otcovi, aby ma vzal za ruku. Pýtam sa ho, čo potrebujem každý deň, aby som sa stal lepším Božím synom. Nemyslím v nej pritom len na materiálny chlieb, ale –a viac ako to – na ten nebeský. Potrebujem sa tiež učiť odpúšťať a nechávať si odpustiť. A preto denne prosím Otca, aby mi pomohol odpustiť nielen drobné prehrešky, s ktorými sa od druhých stretám. Ale aby som voči svojim blížnym necítil ani žiadnu zlobu, aby som mohol úprimne povedať, že som z hĺbky srdca odpustil tým, ktorí mi ublížili. Potrebujem sa učiť, ako sa modliť a ako čerpať konkrétne dobrodenia pre svoj život. Hlavne žiť čnosť lásky: modlitba mi dáva silu žiť ju každý deň lepšie.

Priatelia, prajem Vám požehnaný deň.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie