Zamyslenia

Utorok po 2. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.
Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.
Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
Mt 23,1-12

Zamyslenie:
„Všetko čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli.“ Nie som azda aj ja taký istý?

Nechodím aj ja na svätú omšu, na svätú spoveď či nepomáham ostatným
iba preto aby ma ostatní videli? Alebo ten komentár či status, ktorý som zdieľať
online, bolo to naozaj robené s dobrým úmyslom? Alebo ma hnala urobiť tak
iba moja pýcha a túžba byť viditeľný a obdivovaný?

Svätá Terézia z Ávily hovorí,
že „Najhorším putom zväzujúcim slobodu ducha, je pripútanosť k ľudskej chvále.“.
Snažme sa preto robiť každú vec v našom živote úprimne. Iba tak budeme skutočne
slobodný a dokážeme nájsť Krista.

Nehrajme sa ale ani na
učiteľov. Pretože kým učiteľ všetko vie, študent naopak priznáva svoju nevedomosť
a každým dňom rastie vo vedomostiach. S pokorou objavujme našu
maličkosť a postupne sa učme rásť v Kristovej láske.   

Aplikácia:

1/  Som silnejší ako moja pýcha? Dokážem robiť dobré veci v tichosti?

2/ Keď stretnem svojho podriadeného alebo niekoho na pohľad jednoduchšieho ako som ja, dokážem ho úprimne počúvať? Nečakám iba na správny moment, aby som ho prerušil a povedal mu svoju pravdu?

Matej

ženatý, programátor, 31 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie