Zamyslenia

Utorok po 2.veľkonočnej nedeli 21.4.2020

Ježiš povedal Nikodémovi: Musíte sa znovu narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ Nikodém sa ho opýtal : „Ako sa to môže stať?“ Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo. A neveríte, keď vám hovoríme o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“
Jn 3,7b-15

Zamyslenie:

Väčšina
z nás bola pokrstená, keď sme boli bábätká. Rodičia nás vodili do kostola na
sväté omše, učili nás modliť a postupne, ako sme rástli privádzali nás ku
sviatostiam. Niektorí to berú ako takú povinnosť – modlitba, sviatosť
zmierenia, svätá omša, žiť život sviatostný… Ale prečo „povinnosť“? Keď sa
rozhliadneme okolo seba, koľko lásky a požehnania je nám prejavené od nášho
Nebeského Otca. Zastavme sa a ponorme sa do jeho lásky. Zahĺbme sa do sebe
a nechajme sa ním prežiariť. Otvorme si srdce a s láskou nazerajme na
Pána. 

Aplikácia:

Pane, túžim sa s Tebou  stretávať denne v uzobranej modlitbe?  

Pane, je moje úsilie dostačujúce pri spoznávaní Tvojho Božie Slovo?

Emília

Vydatá,
informátor/administratívny pracovník, 58rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie