Zamyslenia

Utorok po 5. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal farizejom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“
Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije, že vraví: ‚Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete?‘“
On im povedal: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“
Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?“
Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho.“ Nerozumeli, že im hovorí o Otcovi.
Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“
Keď to hovoril, mnohí uverili v neho.“
Jn 8,21-30

Zamyslenie:

„Možno hľadáš odpovede
a naplnenie v ponukách tohto sveta, no ja nie som z tohto sveta. Ak neuveríš,
že ja som prameňom aj naplnením tvojich najhlbších túžob, túžby po láske,
prijatí,  vzťahu, živote, po šťastí,
potom zomrieš vo svojej uzavretosti a opustenosti.“

„Kto si ty?“

„Pozri, nevidíš, že
ja nič nerobím sám od seba? Že Otec je stále so mnou? Že ja a Otec sme jedno?
Toto som ja: ten, ktorý žije v hlbokom vzťahu s Otcom. Toto som ja: ten, ktorý
ťa volá žiť tiež v tomto vzťahu. V hlbokom vzťahu so mnou a s Otcom, aby si bol
naozaj šťastný.“

Aplikácia:

1/ Kto je pre mňa Ježiš?

2/ V čom konkrétnom sa môžem dnes viac otvoriť pre vzťah s ním?

Zuzana

vydatá, architektka,
event manažérka, 32 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie