Utorok po 5. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal farizejom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“
Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije, že vraví: ‚Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete?‘“
On im povedal: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“
Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?“
Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho.“ Nerozumeli, že im hovorí o Otcovi.
Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“
Keď to hovoril, mnohí uverili v neho.“
Jn 8,21-30

Zamyslenie:

„Možno hľadáš odpovede a naplnenie v ponukách tohto sveta, no ja nie som z tohto sveta. Ak neuveríš, že ja som prameňom aj naplnením tvojich najhlbších túžob, túžby po láske, prijatí,  vzťahu, živote, po šťastí, potom zomrieš vo svojej uzavretosti a opustenosti.“

„Kto si ty?“

„Pozri, nevidíš, že ja nič nerobím sám od seba? Že Otec je stále so mnou? Že ja a Otec sme jedno? Toto som ja: ten, ktorý žije v hlbokom vzťahu s Otcom. Toto som ja: ten, ktorý ťa volá žiť tiež v tomto vzťahu. V hlbokom vzťahu so mnou a s Otcom, aby si bol naozaj šťastný.“

Aplikácia:

1/ Kto je pre mňa Ježiš?

2/ V čom konkrétnom sa môžem dnes viac otvoriť pre vzťah s ním?

Zuzana

vydatá, architektka, event manažérka, 32 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie