Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE

Evangelium:

Slova svatého evangelia podle Matouše

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci. (Mt 7, 7-12)

PoZamyšlení:

Modlitba postupně mění kamenné srdce v srdce z masa: „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“ Nejvýstižnější shrnutí toho, jakým způsobem máme Boha žádat o svá přání, potřeby, prosit o dobro v našem životě a životě našich drahých, lze najít v modlitbě Našeho Pána: „Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.“ My proto nemůžeme ve svých modlitbách žádat jen tak o cokoli, ale vždy o něco, co je skutečně pro náš nejhlubší vnitřní prospěch, pro dobro naší duše. Někdy se nám zdá, jakoby Bůh neprojevoval o nás dostatečný zájem, protože své modlitby považujeme za nevyslyšené, ba dokonce můžeme být atakováni myšlenkou, že nás Bůh nemiluje. V takových chvílích je dobré se rozpomenout na slova sv. Jeronýma: „Je jisté, že Bůh dává tomu, kdo žádá, že ten, kdo hledá, najde, a že tomu, kdo klepe, bude otevřeno. A je jisté, že ten, kdo nedostal, kdo nenašel a komu nebylo otevřeno, jen nevěděl, jak prosit, jak hledat a ani jak zaklepat na dveře.“ Prosme tedy Boha, aby nám dal především láskyplné a k Boží vůli citlivé srdce, co nejvíce podobné srdci Ježíše Krista.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme
v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme
v tebe.

Bože, nekonečná
dobroto, milujeme tě celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako
Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého Syna,
abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti
Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás
svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď
všechny k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli a
Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a Anno,
vyprošujte nám služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene a
Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a
Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe,
blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti
Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a Duchem
milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo
v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie