Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 17. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 17. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Lukáše

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena, jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám, a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“ (Lk 10,38-42)

Zamyšlení:

Dnes musíme – ať už jsme jakkoli zaneprázdněni – také naslouchat našemu Pánu, který nám připomíná, že „je potřeba jen jedna věc“. Měla by být naším cílem, horizontem, který nikdy nesmíme ztratit ze zřetele uprostřed našich každodenních prací. Tou věcí je svatost. Protože budeme skutečně správně „zaneprázdněni“, pokud budeme postupovat podle plánu našeho Stvořitele a podmaníme si zemi, kterou naplníme podle příkazu ploďte a množte se. Země, tento svět, to je náš bod pro setkání s Pánem. Pán Ježíš jinde v Janově evangeliu říká, že nepřišel prosit Otce, aby nás ze světa vzal, ale abychom byli ochráněni před zlým. Ano, svět je pro nás, je darem Boha a vlastně naším oltářem, na němž každý den přinášíme Bohu oběť milou a svatou. Patříme do tohoto světa, ale to neznamená, že musíme být světští. Naopak, jsme povoláni, abychom se stali – v nádherném vyjádření sv.  Jana Pavla II. „kněžími stvoření!“ „Kněžími“ našeho světa, světa, který vášnivě milujeme, protože je Boží. Svět a svatost nejsou dvě protichůdné reality. Jsme povoláni k tomu, abychom obě sjednocovali. A jejich shoda musí být realizována – především a zásadně – v našem vlastním srdci, kde lze, opravdu lze spojit nebe a zemi. Je to lidské srdce, kde se odehrává dialog mezi Stvořitelem a stvořením. Proto je nutná modlitba. Mezi „být“ a „dělat“ neexistuje žádný rozpor, ale skutečně musíme respektovat pořadí priorit: „Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie