Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE

Evangelium:

Slova svatého evangelia podle Lukáše

Vyháněl zlého ducha z němého člověka. Když zlý duch vyšel, němý promluvil. Zástupy žasly, ale někteří z nich řekli: „Vyhání zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, vládce zlých duchů!“ Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však znal jejich myšlenky, a proto jim řekl: „Každé království proti sobě rozdvojené zpustne a dům na dům padne. Je-li tedy i satan v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho království? Říkáte totiž, že vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, s čí (pomocí) je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje! (Lk 11, 14-23)

Zamyšlení:

Dnes se v evangeliu znovu objevuje postava ďábla: „Vyháněl zlého ducha z němého člověka“. Pokaždé, když texty mluví o ďáblovi, cítíme se, možná, trochu nepříjemně. Je však pravda, že zlo existuje, a je tak hluboce zakořeněné, že jej nemůžeme plně odstranit. Je také pravda, že zlo má velmi široký rozsah: stále „kope“ a my ho prostě nemůžeme zastavit. Ježíš přesto přišel bojovat proti těmto zlým silám, bojovat s ďáblem. Je jediný, kdo ho může vyhnat. Ježíše ale pomlouvali a obviňovali; tady vidíme, že ďábel je schopen dosáhnout všeho. Zatímco lidé žasli nad tím, co Ježíš Kristus udělal, přesto „někteří z nich řekli: ´Vyhání zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, vládce zlých duchů!´“ Ježíšova odpověď ukazuje absurditu argumentů těch, kdo mu odporují. Mimochodem, tato odpověď pro nás znamená povolání k jednotě, k síle, kterou jednota přináší. Nejednota je místo toho zlého a destruktivním kvasem. Jedním ze zlých znamení je právě rozdělení a to, že si nedokážeme navzájem porozumět. Dnešní svět je bohužel velmi silně poznamenán tímto druhem zlého ducha, který brání tomu, abychom jeden druhého chápali a uznávali. Bude pro nás dobré přemýšlet o tom, jaká by měla být naše spolupráce v této věci „vyhánění ďábla“. Ptejme se sami sebe: přispívám tím, co je potřeba, aby můj Pán mohl ze mne vyhnat zlo? Neboť „ze srdce vystupují špatné myšlenky.“ Doufejme, že se Panna Maria přimlouvá před Ježíšem, jejím milovaným Synem, aby vyhnal jakýkoli druh zla ze světa a také z našeho srdce. Panno Maria, matko církve a královno pokoje, oroduj za nás!

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme
v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme
v tebe.

Bože, nekonečná
dobroto, milujeme tě celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako
Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého Syna,
abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti
Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás
svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď
všechny k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli a
Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a Anno,
vyprošujte nám služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene a
Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a
Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe,
blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti
Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a Duchem
milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo
v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie