Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Čtení ze svatého evangelia podle Marka

A řekl jim: „Přináší se snad svítilna, aby byla dána pod nádobu nebo pod postel, a ne na podstavec? Nic totiž není skryté, aby se to neprojevilo, a nic není utajené, aby to nevyšlo najevo. Kdo má uši k slyšení, slyš!“ Dále jim řekl: „Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám, a ještě vám bude přidáno.“ (Mk 4, 21-25)

Zamyšlení:

Dokážete si představit, že někdo by byl tak hloupý, aby pod postel umístil zapálenou svíčku? Pokud jsou na prvním místě naše osobní zájmy, tužby směřující k našemu vlastnímu požitku, pak jsme to my, kdo žije sobecky pod postelí. Tam si chráníme svou bezcennou kořist osobních zájmů, místo, abychom vyšli na světlo světa a sami se rozsvítili tím, že se dáme do služeb Pánu. Nabídněme své dary, talenty, znalosti, buďme otevření, aby lidé viděli na cestu. Jim jsme povinni posvítit. Pod postelí jsme úplně k ničemu. Toto evangelium k nám také mluví s vášní velké a svaté Lásky, která touží po kontaktu s člověkem, po němž se požaduje živá touha po svatosti, po osobním růstu, po získávání hřiven vnitřní zralosti a ochoty sloužit druhým. Svatý Augustin upozorňuje: „Pokud říkáte ´dost!´, pak jste mrtví.“ A svatý Josemaria Escrivá prosil takto: „Můj Pane, pomoz mi být zdrženlivým ve všem, kromě Lásky!“. Kdo má uši k slyšení, slyš! A Pán také říká: Dávejte pozor na to, co slyšíte! Ale co to znamená „slyšet“? To je zásadní otázka, jíž si musíme položit. Slyšet znamená stát upřímně před Bohem a nezakrývat své plány a zamýšlené skutky před Jeho zrakem. Abychom však věděli, co máme dělat, je třeba vstoupit do dialogu s Bohem, jehož logika není člověčí. Proto říká: „Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám, a ještě vám bude přidáno. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má.“ Cestu k poznání Boží vůle a správné odpovědi na Jeho volání nám může nejlépe ukázat Matka Boží.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme
v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme
v tebe.

Bože, nekonečná
dobroto, milujeme tě celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako
Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého Syna,
abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti
Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás
svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď
všechny k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli a
Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a Anno,
vyprošujte nám služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene a
Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a
Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe,
blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti
Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a Duchem
milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo
v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie