Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 4. POSTNÍHO TÝDNE

Evangelium:

Slova svatého evangelia podle Jana

Svědčím-li já sám o sobě, mé svědectví není právoplatné. Někdo jiný je to, kdo svědčí o mně, a vím, že svědectví, které o mně vydává, je právoplatné. Vy jste poslali k Janovi a on vydal svědectví pravdě. Já však nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám, abyste byli spaseni. Jan byl lampa hořící a svítící, a vám se zachtělo jen na chvíli radovat se z jejího světla. Já však mám svědectví větší než Janovo: totiž skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal. Právě ty skutky, které konám, svědčí pro mne, že mě Otec poslal. A sám Otec, který mě poslal, vydal o mně svědectví. Nikdy jste neslyšeli jeho hlas, nikdy jste neviděli jeho tvář a jeho slovo ve vás nezůstává, protože nevěříte tomu, koho on poslal. Zkoumáte Písma, protože vy myslíte, že v nich máte věčný život ‒ a právě Písma svědčí o mně; ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Slávu od lidí nepřijímám. Ale vás znám: nemáte v sobě Boží lásku. Já jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mě. Přijde-li jiný ve vlastním jménu, toho přijmete. Jak vy můžete uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale nehledáte slávu jen od samého Boha? Nemyslete si, že já na vás budu u Otce žalovat. Vaším žalobcem je Mojžíš, na kterého vy spoléháte. Kdybyste totiž věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Nevěříte-li však tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům?“ (Jn 5, 31-47)

Zamyšlení:

Dnes nás evangelium učí, jak Ježíš čelí následující námitce a
používá poučení ze Starého Zákona, kde se v knize Deuteronomium říká: „Proti
nikomu nevystoupí pouze jediný svědek v jakémkoli zločinu a v jakémkoli
provinění; při jakémkoli hříchu, jehož se dopustil, bude vynesen rozsudek podle
výpovědi dvou nebo tří svědků.“
Ježíš tedy ve prospěch svému svědectví zve
k dosvědčení také svědectví Jana Křtitele, svědectví Otce – projeveného
prostřednictvím skutků, které učinil – a nakonec svědectví Písma. Ježíš Kristus
vyčítá těm, kteří mu naslouchají, tři překážky, které jim brání, aby ho přijali
jako Mesiáše: nedostatek lásky k Bohu; nedostatek čestných úmyslů – hledají
pouze lidskou slávu -, a že při výkladu Písma mají na srdci své vlastní zájmy.
Náš svatý otec papež Jan Pavel II. napsal: „Ke kontemplaci Kristovy tváře se
dostanete pouze nasloucháním v Duchu Otcově hlasu, protože nikdo nezná Syna
kromě Otce (srov. Mt 11,27). Je proto zapotřebí zjevení od Všemohoucího.“

Proto musíme mít na paměti, že k tomu, abychom prohlásili Ježíše Krista za pravého Božího Syna, navrhované vnější důkazy nestačí; je to poctivost vůle, která je zde velmi důležitá, to znamená naše vnitřní, dobrá morální dispozice. V této postní době prostřednictvím skutků pokání, které usnadňují naši vnitřní obnovu, dosáhneme lepší dispozice kontemplovat Kristovu pravou tvář.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme
v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme
v tebe.

Bože, nekonečná
dobroto, milujeme tě celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako
Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého Syna,
abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti
Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás
svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď
všechny k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli a
Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a Anno,
vyprošujte nám služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene a
Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a
Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe,
blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti
Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a Duchem
milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo
v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie