Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

V tu chvíli k němu přišlo několik farizeů a řekl mu: “Odejdi odtud, protože Herodes tě chce zabít.” Odpověděl jim: “Jděte a řekněte té lišce: ´Vyháním zlé duchy a uzdravuji dnes a zítra, a třetího dne dosáhnu svého cíle. Avšak dnes, zítra a pozítří musím pokračovat v cestě, protože není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.´Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste. Proto váš dům zůstane opuštěný. Říkám vám: Neuvidíte mě, dokud nepřijde doba, kdy řeknete: ´Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!´”

(Lk 13, 31-35)

Zamyšlení:

Dnes můžeme obdivovat Ježíšovo odhodlání dokončit misi, kterou mu svěřil Jeho nebeský  Otec. Nic ho nezastaví: “Vyháním zlé duchy a uzdravuji dnes a zítra, a třetího dne dosáhnu svého cíle.” (Lk 13,32). Tímto postojem představil Pán návod k tomu, jak se mají evangelní křesťané chovat v časech pronásledování, jimž budou čelit v následujících staletích: nebát se toho, co je jen dočasné. Svatý Augustin říká, že v neklidných dobách nemají pastýři opouštět své stádo: ani ti, kdo jsou vystaveni mučednictví s rizikem smrti, ale ani ti, kteří přežijí. Mají jednat stejně jako Dobrý pastýř, který, když vidí přicházejícího vlka, neopustí stádo, ale riskuje, ba dokonce položí svůj vlastní život za ovce. Bohužel v naší době slyšíme stále častěji zprávy o místech, kde dochází k náboženskému pronásledování, násilí nebo etnickým nepokojům v zemích tzv. třetího světa. Země Západu stahuje své lidi z těchto krajin zpět. Jediní, kdo zůstávají, jsou misionáři a dobrovolnické organizace, kteří mají pocit, že by zradili „své věrné“, kdyby je v těchto okamžicích opustili.

Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě poslání. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste. Proto váš dům zůstane opuštěný.” (Lk 34,35). Tento nářek našeho Pána má pro nás křesťany 21. století velmi zvláštní a smutné konotace kvůli krvavému konfliktu mezi Palestinci a Židy. Zmíněná oblast Blízkého východu je pro nás Svatou zemí, zemí Pána Ježíše a Jeho i naší Matky Marie. Tedy naše volání po pokoji ve světě musí být intenzivnější a upřímnější, a to nejen pro obnovení míru mezi Izraelem a Palestinou.

Zamyšlení v audio podobě:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.

Bože, nekonečná dobroto, milujeme
tě celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako
Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého
Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj
nás svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď
všechny k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli
a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a
Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene
a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a
Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe,
blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti
Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a
Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo
v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie