Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 4. POSTNÍ NEDĚLI

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 4. POSTNÍ NEDĚLI

Slova svatého evangelia podle Jana

Ježíš řekl židům: „Svědčím-li já sám o sobě, mé svědectví není právoplatné. Někdo jiný je to, kdo svědčí o mně, a vím, že svědectví, které o mně vydává, je právoplatné. Vy jste poslali k Janovi a on vydal svědectví pravdě. Já však nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám, abyste byli spaseni. Jan byl lampa hořící a svítící, a vám se zachtělo jen na chvíli radovat se z jejího světla. Já však mám svědectví větší než Janovo: totiž skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal. Právě ty skutky, které konám, svědčí pro mne, že mě Otec poslal. A sám Otec, který mě poslal, vydal o mně svědectví. Nikdy jste neslyšeli jeho hlas, nikdy jste neviděli jeho tvář a jeho slovo ve vás nezůstává, protože nevěříte tomu, koho on poslal. Zkoumáte Písma, protože vy myslíte, že v nich máte věčný život – a právě Písma svědčí o mně; ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Slávu od lidí nepřijímám. Ale vás znám: nemáte v sobě Boží lásku. Já jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mě. Přijde-li jiný ve vlastním jménu, toho přijmete. Jak vy můžete uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale nehledáte slávu jen od samého Boha? Nemyslete si, že já na vás budu u Otce žalovat. Vaším žalobcem je Mojžíš, na kterého vy spoléháte. Kdybyste totiž věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Nevěříte-li však tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům?“ Jan 5,31-47

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes nám evangelium ukazuje, jak Ježíš čelí následující námitce: jak říká Dt 19,15, “jeden svědek nestačí k usvědčení člověka obviněného z jakéhokoli zločinu nebo přečinu, který mohl spáchat. Věc musí být prokázána svědectvím dvou nebo tří svědků”. Ježíš ve svůj prospěch předkládá svědectví Jana Křtitele, svědectví Otce – projevující se skrze skutky, které vykonal – a konečně svědectví Písma. Ježíš Kristus vytýká těm, kdo mu naslouchají, tři překážky, které jim brání přijmout ho jako Božího Syna a Mesiáše: nedostatek lásky k Bohu, nedostatek poctivých úmyslů – usilují pouze o lidskou slávu – a to, že při výkladu Písma mají na srdci své vlastní zájmy. Náš Svatý otec papež Jan Pavel II. napsal: “Ke kontemplaci Kristovy tváře se lze dostat jen tak, že v Duchu nasloucháte Otcovu hlasu, neboť nikdo nezná Syna, jen Otec (srov. Mt 11,27). Je tedy zapotřebí zjevení od Všemohoucího. K jeho přijetí je však nezbytné postavit se do postoje naslouchání”. Proto je třeba mít na paměti, že k prohlášení Ježíše Krista za pravého Božího Syna nestačí jen navržené vnější důkazy; velmi důležitá je i pravá vůle, tedy dobré morální naladění. V této postní době zvýšeným počtem skutků pokání, které usnadňují naši vnitřní obnovu, zlepšíme své dispozice k rozjímání o Kristově pravé tváři.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie