Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ  NA ČTVRTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Evangelium:

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a tito (moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“ (Jan 17,21)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes nacházíme v evangeliu pevný základ pro důvěru: “Modlím se nejen za ně, ale i za ty, kdo skrze jejich slovo ve mne uvěří…” (J 17,20). Je to Ježíšovo srdce, které v intimitě Ježíše s učedníky otevírá nevyčerpatelné poklady jeho Lásky. Chce posílit jejich srdce přetížená pocitem rozloučení, který v nich během Poslední večeře zanechala Mistrova slova a gesta. Je to Ježíšova neutuchající modlitba, která stoupá k Otci a prosí za ně. Jakou důvěru a sílu budou v této modlitbě nacházet po celou dobu svého apoštolského poslání! Uprostřed všech těžkostí a nebezpečí, kterým budou muset čelit, půjde tato modlitba celou cestu s nimi, aby se stala zdrojem, v němž najdou sílu a odvahu vydat konečné svědectví o své víře obětí vlastního života.

Měli bychom dovolit, aby skutečnost Ježíšovy modlitby za učedníky zasáhla i náš život: “Modlím se nejen za ně, ale i za ty, kdo ve mne uvěří…”. Tato slova putují napříč časem a staletími, aby se stejnou intenzitou, s jakou byla kdysi vyslovena, zasáhla srdce každého opravdového věřícího. V živé paměti návštěvy svatého Jana Pavla II. ve Španělsku v roce 2003 nacházíme v jeho slovech ozvěnu Ježíšovy modlitby za jeho učedníky: “S otevřenou náručí vás všechny budu držet ve svém srdci řekl papež před více než milionem lidí. Vzpomínka na tyto dny se stane mou modlitbou, když pro vás všechny vyprošuji mír v bratrském soužití, povzbuzován křesťanskou nadějí, která nikdy nezklame.” Svatý Lev Veliký, další papež z daleké minulosti, také pronesl výzvu, která po mnoha staletích dolehla i k našemu srdci: “Není nemocného, kterému by bylo odepřeno vítězství kříže, ani není nikoho, komu by nepomohla Kristova modlitba. Neboť jestliže byla tak prospěšná těm, kdo s ním tak krutě zacházeli, oč více bude prospěšná těm, kdo se k němu obrátili”.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie