Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO PÁTÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO PÁTÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Slova svatého evangelia podle Jana

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.“ (Jan 15, 9-11)

Zamyšlení:

Znovu slyšíme důvěrnou Ježíšovu zprávu, prvně o ní byla řeč na Zelený čtvtek: „ Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás.“ (Jan 15,9). Otcova láska k Synu je nesmírná, něžná, úžasná. Můžeme si to přečíst v knize Přísloví, kde se o této lásce mluví již tak dávno předtím, než Pán zahájí své působení: „byla jsem mu věrně po boku, byla jsem jeho potěšením den ze dne a radostně si před ním hrála v každý čas“  (Př 8,30). Takto nás miluje a prorocky to oznamuje a dodává: „Hraji si na jeho pevné zemi; mým potěšením je být s lidskými syny“ (Př 8,31).

Otec miluje Syna a Ježíš nám to říká: „Ten, který mě poslal, je se mnou; nenechal mě samotného, neboť stále dělám, co se líbí jemu“ (Jan 8,29). U Jordánu se z nebe ozval hlas, hlas Otce, který toto potvrdil: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ (Mk 1,11) a později na hoře Tábor:  „Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte“ (Mk 9,7). Ježíš odpověděl: „Abba, Otče!“ A nyní nám říká: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás.“ A co budeme dělat? Zůstávat skutečně jeho láskou, dodržovat jeho přikázání, milovat vůli našeho Otce. Není to přesně ten příklad, který nám dává? „Vždy zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“

Ale my, kteří jsme slabí, vrtkaví, zbabělci a – proč si to nepřiznat – někdy dokonce i zlí, ztratíme tak navždy jeho přátelství? Ne, nedovolí, abychom byli pokoušeni nad vlastní síly! Tedy pokud někdy nedodržíme jeho přikázání, požádejme ho o milost rychlého návratu k němu jako marnotratného syna do domu Otce. A schopnost přijmout svátost pokání, aby nám mohly být odpuštěny hříchy. „Miluji tě – říká nám Ježíš -. „To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila“ (Jan 15,9-11).

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.

Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie