Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SEDMÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK PO SEDMÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Slova svatého evangelia podle Jana

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a tito (moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“ (Jan 17, 20-26)

Zamyšlení:

Dnes se nabízí pevný základ pro důvěru v evangelium: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne…“ (Jan 17,20). Je to Ježíšovo srdce, které v intimitě společenství s jeho učedníky otevírá nevyčerpatelné poklady své lásky. Chce posílit jejich srdce zaplavené pocitem odloučení, které prožívají po Poslední večeři, zdánlivě jakoby jim zbyla pouze vzpomínka na Pánova slova a gesta. Je to Ježíšova neustálá modlitba, která míří k Otci a prosí za ně. Jakou důvěru a sílu v této modlitbě najdou během své apoštolské mise! Uprostřed všech obtíží a nebezpečí, kterým musí čelit, tato modlitba je bude celou cestou provázet, aby se stala zdrojem, kde najdou sílu a odvahu vydat konečné svědectví o své víře, a to dokonce s nabídkou svého vlastního života. Měli bychom také dovolit Ježíšově modlitbě, aby jeho učedníci dopravili její sílu do našich životů: „ prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří…“. Tato slova cestují časem a staletími, aby se stejnou intenzitou jako kdysi získala srdce každého. Mám v živé paměti poslední návštěvu Jeho Svatosti sv. Jana Pavla II. ve Španělsku, kde jsme v jeho slovech mohli najít ozvěnu Ježíšovy modlitby za učedníky: „ S otevřenou náručí vás všechny nosím v srdci – řekl papež před více než milionem osob -. Vzpomínka na tyto dny se stane modlitbou, budu za vás prosit o mír v bratrském soužití, povzbuzený křesťanskou nadějí, která nikdy neztratí srdce.“ Jiný papež, který už nebyl naším současníkem, také nabádal, aby se po mnoha stoletích dostalo také do našeho srdce: „Není nemocného, kterému by bylo upřeno vítězství kříže, ani není nikoho, komu by nepomohla Kristova modlitba.“ (sv. Lev Veliký).

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.

Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie