Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK 5. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK 5. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Marka:

Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“ A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. (Ježíš) jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal: i hluchým dává sluch, i němým řeč!“ Mk 7,31-37

Podcast:

Zamyšlení:

o Ježíšově životě právě vyprávěli jeho současníci.  Je to takový krátký, ale úplný životopis. Kdo je to Ježíš? Je to ten, který všechno dobře vykonal. Ve dvojím významu: první je význam je v tom, co konkrétně udělal  a druhý je, jakým způsobem to udělal. Ježíš je člověk, který dělá všechno dobře, protože koná jen dobré skutky, a ty, které dělá, odevzdává úplně dokončené. Nenechává nic nedokončeného; ani si nic nenechává na potom, aby to dokončil později.

Proč se také my nesnažíme mít všechno v pořádku už hned: své modlitby; svou práci; svůj apoštolát; svůj duchovní i profesní rozvoj… Buďme nároční sami na sebe. A buďme také nároční, byť jemně, ale přesto nároční, i na ty, kteří jsou na nás odkázáni. Nedopusťme žádnou lajdáckost. Bůh totiž nemá lajdáctví rád a ono navíc skličuje naše bližní. Tento přístup však nezastávejme jen jako přetvářku, ani proto, že je to snad nejvýhodnější i z lidského hlediska; dělejme to ale proto, že Bůh nemá rád “špatné” skutky a ani “dobré” skutky, které se dělají špatným způsobem. Prosme proto o mateřskou pomoc Panny Marie, jak to dělal i Ježíš. Abychom jednali dobře jako On.

Písmo svaté říká: “Boží skutky jsou dokonalé” (Dt 32,4). A na jitém místě v písmu skrze Mojžíše Hospodin říká izraelskému lidu: “Nepřinesete nic, co by mělo vadu, neboť byste tím nedošli zalíbení.” (Lv 22,20).

Svatý Josemaría nám nabízí tajemství, jak v těchto věcech uspět: “Dělej to, co máš, a také dávej pozor, na to, co děláš”. Chováš se tak i ty?

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie