Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 3. NEDĚLI POSTNÍ

Zamyšlení:

Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: `Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.’ Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku. (Mk 12,28b-34)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnešní postní liturgie nám představuje Lásku jako nejhlubší kořen naší komunikace s Bohem: “Naše duše nemůže žít bez lásky, vždycky chce něco milovat, protože naše duše je stvořena z lásky, jako já jsem ji stvořil kvůli lásce” (sv. Kateřina Sienská). Bůh je všemohoucí láska, extrémní láska, ukřižovaná láska: “Právě tam [na kříži] lze tuto pravdu kontemplovat” (Benedikt XVI.). Toto evangelium není jen potvrzením modlitby, kterou zbožný Žid odříkával každé ráno, ale je také sebepoznáním toho, jak Bůh – skrze svého Syna – chce být milován. S přikázáním z Deuteronomia: “Miluj Hospodina, svého Boha” (Dt 6,5) a dalším z knihy Leviticus: “Miluj svého bližního jako sebe samého” (Lv 19,18), Ježíš prosazuje plnost Zákona. Miluje Otce jako pravý Bůh zrozený ze skutečného Boha a jako Slovo, které se stalo tělem, vytváří nové lidstvo Božích synů, bratří milujících se navzájem láskou Syna.

Ježíšova výzva ke společenství a k poslání vyžaduje naši účast na stejné podstatě; je to blízkost, do níž se máme dostat. Ježíš děkuje Otci a neustále žije v jeho přítomnosti. Kristovo tajemství nás přitahuje k lásce k Bohu, neviditelnému a nedostupnému, a zároveň nám ukazuje cestu, jak rozpoznat naši upřímnost v lásce a životě k našemu viditelnému a přítomnému bratru. Zápalné oběti na oltáři nejsou těmi nejcennějšími, ale Kristus hořící jako jedinečná oběť a dar, abychom se v něm stali jediným oltářem, jedinou láskou.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie