Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 4. NEDĚLI POSTNÍ

Evangelium:

Ježíš chodil po Galileji; po Judsku totiž chodit nechtěl, protože mu židé ukládali o život. Blížily se židovské svátky stánků. Když jeho příbuzní odešli na svátky, odebral se tam i on – ne veřejně, ale potajmu. Někteří lidé z Jeruzaléma se ptali: „Není to ten, kterého chtějí zabít? A hle: mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nepřišli přední muži skutečně k přesvědčení, že je to Mesiáš? Jenomže o tomhle víme, odkud je. Ale až přijde Mesiáš, nebude nikdo vědět, odkud je.“ Proto Ježíš, jak učil v chrámě, hlasitě zvolal: „Ano, znáte mě a víte, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý. Vy ho neznáte. Já ho znám, protože jsem od něho a on mě poslal.“ Tu by ho byli rádi zatkli, ale nikdo na něho nevztáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina. (Jan 7,1-2.10.25-30)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnešní evangelium nám umožňuje zamyslet se nad zmatkem, který vznikl kolem identity a poslání Ježíše Krista. Když se lidé setkávají s Ježíšem tváří v tvář, dochází k nedorozuměním a domněnkám o tom, kdo je, jak naplní či nenaplní starozákonní proroctví a co vykoná. Domněnky a soudy vedou k frustraci a hněvu. Tak je tomu v každé době: zmatek ohledně víry v Krista a církevního učení vyvolává spory a náboženský rozklad. Stádo se rozprchne, pokud ovce neznají svého pastýře.

Lidé říkají: “Víme, odkud tento člověk pochází, ale až se zjeví Kristus, nikdo nebude vědět, odkud pochází” (J 7,27), a vyvozují, že Ježíš nemůže být Mesiáš, protože neodpovídá popisu “Mesiáše”, kterému je učili. Na druhou stranu vědí, že velekněží ho chtějí zabít, ale vidí, že se volně pohybuje, aniž by ho zatkli, a tak se diví: “Je možné, že vládcové vědí, že to je opravdu Kristus?” (J 7,26).

Ježíš přeruší zmatek tím, že se označí za “poslaného tím, který je pravý” (srov. J 7,28). On má situaci pod kontrolou, jak ho líčí Jan, a nikdo se ho nedotýká, protože ještě nenastal čas, aby plně odhalil svou identitu a poslání. Ježíš se vymyká očekávání tím, že se ukazuje nikoli jako vítězný vůdce svrhující římský útlak, ale jako trpící služebník z Izajáše.

Papež František v Evangelii gaudium napsal: “Radost z evangelia naplňuje srdce a životy všech, kdo se setkávají s Ježíšem.” Je nesmírně důležité, abychom každému, koho potkáme, pomohli překonat domněnky a soudy o tom, kdo je Ježíš a co je církev, a usnadnili mu setkání s Ježíšem. Když člověk pozná, kdo Ježíš skutečně je, rozhojní se radost a pokoj.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

“Hledat Ježíše je často něco dobrého, protože je to totéž jako hledat Slovo, pravdu a moudrost. Dokud budeme zachovávat sémě pravdy, které bylo vloženo do naší duše, a jeho přikázání, Slovo se od nás nevzdálí.” (Origenes)

“Svoboda není možnost jednoduše si dělat, co chci. To nás činí sebestřednými a odtažitými a brání nám to být otevřenými a upřímnými přáteli. Naopak, svoboda je dar schopnosti volit dobro: to je pravá svoboda.” (papež František)

“Ježíš, jako před ním proroci, prokazoval jeruzalémskému chrámu nejhlubší úctu. Byl do něj Josefem a Marií uveden čtyřicet dní po svém narození. Když mu bylo dvanáct let, rozhodl se zůstat v chrámě, aby svým rodičům připomenul, že se musí starat o věci svého Otce. Během svého skrytého života tam putoval každý rok, alespoň o velikonocích; i jeho veřejné působení se odvíjelo v rámci jeho putování do Jeruzaléma na velké židovské svátky.” (Katechismus katolické církve, č. 583)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie