Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

ZAMYŠLENÍ NA PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“ (Jan 8,1-11)

Zamýšlení:

V dnešním čtení nacházíme situaci, kdy je Pán Ježíš konfrontován s případem ženy, která se dopustila cizoložného jednání. Pozoruhodné na celé záležitosti je ovšem už to, že je přivedena pouze žena a ne také dotyčný muž, ačkoliv podle Zákona mají být potrestáni smrtí oba dva. Z toho je jasné, že žalobcům vlastně vůbec nejde o nějakou spravedlnost a dobro. Ježíš ale neřeší vinu té ženy jako první akt, nýbrž zlý úmysl těch, kdo ji obvinili. Oněm zákoníkům vůbec nešlo o tu ženu, byla pro ně jen záminkou, objektem k prosazení vlastních cílů, v tomto případě jim šlo pouze o znemožnění Ježíše (tedy: buď bude nemilosrdný a zpronevěří se své pověsti, nebo milosrdný a zneváží Zákon). Ježíš jejich zlý úmysl prohlédl, a proto je donutil k sebereflexi. Oni nakonec Ježíšův „soud“ neunesli a odešli.

Ježíš svým jednáním, svým milosrdenstvím a pochopením otevírá pro onu ženu novou budoucnost. A ačkoliv o osudu té ženy dál nic nevíme, lze se domnívat, že Ježíšova slova a postoj k ní změnily její život. Byla přijata ve své slabosti a byla jí ukázána a nabídnuta cesta dál.

Text připravila: Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. Theol.

katedra biblických věd

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme
v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme
v tebe.

Bože, nekonečná
dobroto, milujeme tě celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako
Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého Syna,
abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti
Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás
svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď
všechny k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli a
Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a Anno,
vyprošujte nám služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene a
Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a
Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe,
blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti
Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a Duchem
milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo
v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie