Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 1. TÝDNE LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš znovu vyšel k moři. Všechen lid přicházel k němu a on je učil. Když šel dál, uviděl Alfeova syna Léviho, jak sedí v celnici. Řekl mu: “Pojď za mnou!” On vstal a šel za ním. Když pak byl (Ježíš) u stolu v jeho domě, mnoho celníků a hříšníků zaujalo místo u stolu s ním a s jeho učedníky; bylo totiž mnoho těch, kdo ho následovali. Když učitelé Zákona z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, řekli jeho učedníkům: “Proč jí s celníky a hříšníky?” Ježíš to zaslechl a řekl jim: “Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky.” (Mk 2, 13 – 17)

Podcast:

Zamyšlení:

Svatý Marek nám dnes vypráví, jak Ježíš učil a jak k němu přišel zástup. Tehdy byli stejně lační po učení jako my dnes, protože nevědomost je vždy naším největším nepřítelem. Když Ježíš kráčí kolem, vidí Leviho, syna Alfeova, jak sedí ve své kanceláři, a říká mu: “Pojď za mnou” (Mk 2,14), a Levi všeho nechává a jde za ním. Svou pohotovostí a velkorysostí Levi zabodoval ve svém největším “kšeftu”. Nešlo jen o “obchod století”, ale také obchod Věčnosti. Stálo by za to, abychom se zamysleli nad římskými celníky, kteří už dávno přestali existovat, zatímco Levi – dnes známější jako Matouš – jako jeden z dvanácti pilířů církve dál hromadí zisky díky svými spisům. Tak to dopadá, když pohotově následujeme svého Pána. On řekl: „A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný.” (Mt 19,29) Ježíš přijal hostinu, kterou mu Matouš nabídl doma spolu s ostatními celníky a hříšníky. Farizeové – kteří zřejmě vždy raději přihlíželi tomu, jak pracují druzí – měli chuť oznámit Jeho učedníkům, že jejich Mistr jí s lidmi, které považovali za hříšníky. Pán je vyslechne a odpoví: “Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky” (Mk 2,17). Lidstvo tohoto božského Lékaře velmi potřebuje. Všichni jsme hříšníci, a jak říká svatý Pavel, “Vždyť všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy.” (Řím 3, 23) Odpovídejme vždy tak rychle, jak to dělala Maria, když odpovídala na své povolání Spoluvykupitelky.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

    “Běda mi! Pane, smiluj se nade mnou. Běda mi! Hle, neskrývám své rány; Ty jsi lékař, já nemocný; Ty milosrdný, já bídný.” (sv. Augustin)

    “I ti, kteří se zdají být nejdále od svatosti, se mohou stát vzorem přijetí Božího milosrdenství a nabídnout pohled na jeho podivuhodné účinky.” (Benedikt XVI.)

    “Vždyť Kristus vybízel k víře a k obrácení, ale nikoho k tomu nenutil. (…)”. (Katechismus katolické církve, č. 160)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie