Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 11. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš řekl svým učedníkům: “Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život o jedinou chvilku? A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou: nelopotí se, nepředou – a říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich! Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní! Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení.” (Mt 6, 24-34)

Podcast:

Zamyšlení:

Evangelium dnes jasně hovoří o tom, jak žít „přítomný okamžik“: nemyslet stále na včerejšek, ale odevzdat se Bohu a jeho milosrdenství. Netrápit se myšlenkami na zítřek, ale svěřit vše Boží Prozřetelnosti. Svatá Terezie od Dítěte Ježíše řekla: „Duch sebeodevzdání je mým jediným vodítkem – nemám žádný jiný kompas!“ Zaneprázdněnost ještě nikdy nevyřešila žádný problém. To, co problémy řeší, je důvěra, víra. Ježíš říká: „Když Bůh tak obléká polní trávu, která dnes roste a zítra se hází do pece, cožpak vás, vy malověrní, neobstará mnohem víc?“. (Mt 6,30). Život jako takový není příliš problematický, to člověk má nedostatek víry… Život není vždy snadný, někdy může být stresující; často se cítíme zraněni a šokováni tím, co se děje v našem životě nebo v životě druhých. Ale čelme tomu s vírou a snažme se žít den za dnem v důvěře, že Bůh splní svá zaslíbení. Víra nás povede ke spáse. „Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení.“ (Mt 6,34). Co to znamená? Zkuste dnes žít poctivě, podle logiky Království, s důvěrou, prostotou a odevzdaností a hledat Boha. A Bůh se postará o všechno ostatní… Žijte den za dnem, to je velmi důležité. To, co nás často vyčerpává, jsou všechny ty návraty do minulosti a strach z budoucnosti; když žijeme jen v přítomném okamžiku, záhadně nacházíme sílu. Co mám dnes prožít, k tomu mám Boží milost. Pokud zítra budu muset řešit obtížnější situace, Bůh svou milost zvětší. Boží milost se dává v daném okamžiku, den po dni. Žít přítomný okamžik znamená přijmout slabosti: zříci se předělávání minulosti nebo ovládání budoucnosti, být spokojený s přítomností.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

    „Protože jsme se tedy narodili pro přítomnost a znovuzrodili pro budoucnost, nevzdávejme se časných dober, ale věčných.“ (Svatý Lev Veliký)

    ‘Ne, ne, ne více než jedno dítě, ne! Protože pak nemůžeme jet na dovolenou, nemůžeme jet sem, nemůžeme si koupit dům’, ‘Následovat Ježíše je sice hezké a dobré, ale jen do určitého bodu’. Dobrý pocit nám brání jít kupředu, bere nám odvahu následovat Ježíše zblízka“. (František)

    Ježíš naříká nad bohatými, protože nalézají své potěšení v hojnosti majetku (Lk 6,24). „Pyšný usiluje o pozemskou moc, chudý v duchu hledá nebeské království.“ Odevzdanost do prozřetelnosti nebeského Otce osvobozuje od obavy ze zítřka. Důvěra v Boha disponuje pro blahoslavenství chudých. Oni budou vidět Boha. (Katechismus katolické církve, č. 2547)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie