Zamyslenie na 1. januára 2020, Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Zamyslenie na 1. januára 2020, Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Pastieri sa poponáhľali a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali im, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.
Lk 2, 16-21

            Privilegovaní pastieri ako prví dostali správu z neba o novonarodenom Spasiteľovi, ktorý prišiel na svet. Je teda zrejmé, že túžba vidieť ho ich hnala vpred. No pravdepodobne si celú situáciu predstavovali inak: vidia, že Božie dieťa leží na slame v prístrešku pre zvieratá, nad ním Mária s Jozefom a zvieratá prehrievajúce studený vzduch. Sú na správnom mieste? Vidia toho, koho im anjeli opísali? Viera v slová zvestujúcich poslov im však rozväzuje jazyky a oni tlmočia správy z neba. Kontroverzná situácia vyvoláva vo všetkých prítomných rozličné pocity: radosť z príchodu Božieho Syna, znepokojenie nad miestom, kde sa nachádza, ale aj obavy zo zajtrajška.

            Tieto pocity zažívala aj Mária. Nikdy sa nikomu nechválila, že je matkou – Bohorodičkou, pravdepodobne sa v ťažkých chvíľach ani nesťažovala. Zdá sa, že od Ježišovho narodenia až po jeho smrť pokorne znáša všetky radosti a bolesti. Nad všetkým viac rozmýšľa než rozpráva. Nekomentuje ani slová anjelov, iba o nich premýšľa. A premýšľa vo svojom srdci. Zvláštna kombinácia – nie v mysli, ale v srdci, nie racionálne, ale emocionálne a so zreteľom na Boha, ktorý jej úlohu zveril.

            Stojíme na začiatku nového kalendárneho roku. Ponáhľame sa do nových úloh, novoročných predstavzatí. Chceme byť lepší, nájsť si viac času na aktivity, ktoré sme minulý rok odsúvali na vedľajšiu koľaj a viac času na ľudí, s ktorými sme sa pre nedostatok času málo stretávali. Sme radi, že sme sa dožili tohto výnimočného dňa, no zároveň máme obavy z nasledujúcich dní, z toho, čo sa stane, udeje. Zoberme si príklad z Márie Bohorodičky – menej hovorme a viac sa modlime a dôverujme, že Pán sa o nás postará.

Aplikácia:

1. Dokážeš pri každodenných starostiach menej hovoriť a viac sa modliť a dôverovať Bohu ako Mária?

2. Dokážeš vo svojej modlitbe viac ďakovať ako prosiť?

Katarína

vydatá (3 deti), vysokoškolský pedagóg, 43 r.

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie