Zamyslenia

Zamyslenie na 16. decembra 2019, Pondelok po 3. adventnej nedeli

Zamyslenie na 16. decembra 2019, Pondelok po 3. adventnej nedeli

Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí?“
Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: ‚Z neba,‘ povie nám: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ Ale ak povieme: ‚Od ľudí,‘ máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka.“ Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“ A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“ (Mt 21, 23-27)

Zamyslenie:

Dnešný úryvok opisuje jednu z mnohých polemík, ktoré mal Ježiš s poprednými predstaviteľmi svojho národa. Kontroverzia v tomto úryvku sa týka otázky poverenia resp. moci, na základe ktorej si Ježiš „dovolil“ vyhnať obchodníkov z jeruzalemského chrámu.

Tieto veci spadali
do ich kompetencie, považovali ich za svoje exkluzívne privilégium. Viac ako o
dialóg či skúmanie situácie, im išlo o zatlačenie Ježiša do kúta, o usvedčenie
z činnosti nad rámec jeho právomocí. Ježiš ich vo svojej odpovedi upriamuje na
Jána Krstiteľa. Váhanie a vyhýbavá odpoveď predstaviteľov národa naznačujú
nielen strach pred verejnou mienkou, ale aj ich neúprimnosť a pokrytectvo.
Ježiš však okrem takto nastaveného zrkadla naznačuje aj samotnú odpoveď na
otázku, odkiaľ má svoju moc a autoritu. Odkazuje na Jána Krstiteľa, ktorý ako
prorok o ňom už vydal svedectvo.

Aj v dnešnom prvom čítaní sme počuli proroctvo vzťahujúce sa na Božiu autoritu a moc. Balaamove proroctvo hovorí o hviezde vychádzajúcej z Jakuba, o kráľovskom žezle z Izraela. Balaam sa predstavuje ako ten, čo načúva Božie slová. Od moabského kráľa síce dostal úlohu prekliať Izraelitov, avšak po skúsenosti s Bohom Balaam tento ľud namiesto prekliatia požehnáva. Jakuba volá aj po jeho inom, novom mene: Izrael. Toto meno naznačuje zápas, boj. Ako vieme, toto meno získal Jakub po svojom zápase s neznámou bytosťou. Jakub až po západe s touto bytosťou v nej rozpoznal samotného Boha.

Nebojme sa teda načúvať Božiemu slovu tak ako Balaam, či dokonca bojovať, popasovať sa s ním tak ako Jakub. Viac nás od neho môže vzdialiť nedostatok úprimnosti a nezáujem o dialóg.

Aplikácia:

1/ Ktoré oblasti v
mojom živote spadajú „do mojej osobnej kompetencie,“ do takej miery, že v nich
nenachádzam miesto pre Boha?

2/ Som ochotný načúvať Božiemu slovu tak ako Balaam, či dokonca popasovať sa s ním tak ako Jakub? Som schopný na základe dialógu s Bohom zmeniť svoje pôvodné plány?

Kristína

slobodná, manažér
zhody v medzinárodnom obchode, 36 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie