Zamyslenie na 16. decembra 2019, Pondelok po 3. adventnej nedeli

Zamyslenie na 16. decembra 2019, Pondelok po 3. adventnej nedeli

Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí?“
Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: ‚Z neba,‘ povie nám: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ Ale ak povieme: ‚Od ľudí,‘ máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka.“ Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“ A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“ (Mt 21, 23-27)

Zamyslenie:

Dnešný úryvok opisuje jednu z mnohých polemík, ktoré mal Ježiš s poprednými predstaviteľmi svojho národa. Kontroverzia v tomto úryvku sa týka otázky poverenia resp. moci, na základe ktorej si Ježiš „dovolil“ vyhnať obchodníkov z jeruzalemského chrámu.

Tieto veci spadali do ich kompetencie, považovali ich za svoje exkluzívne privilégium. Viac ako o dialóg či skúmanie situácie, im išlo o zatlačenie Ježiša do kúta, o usvedčenie z činnosti nad rámec jeho právomocí. Ježiš ich vo svojej odpovedi upriamuje na Jána Krstiteľa. Váhanie a vyhýbavá odpoveď predstaviteľov národa naznačujú nielen strach pred verejnou mienkou, ale aj ich neúprimnosť a pokrytectvo. Ježiš však okrem takto nastaveného zrkadla naznačuje aj samotnú odpoveď na otázku, odkiaľ má svoju moc a autoritu. Odkazuje na Jána Krstiteľa, ktorý ako prorok o ňom už vydal svedectvo.

Aj v dnešnom prvom čítaní sme počuli proroctvo vzťahujúce sa na Božiu autoritu a moc. Balaamove proroctvo hovorí o hviezde vychádzajúcej z Jakuba, o kráľovskom žezle z Izraela. Balaam sa predstavuje ako ten, čo načúva Božie slová. Od moabského kráľa síce dostal úlohu prekliať Izraelitov, avšak po skúsenosti s Bohom Balaam tento ľud namiesto prekliatia požehnáva. Jakuba volá aj po jeho inom, novom mene: Izrael. Toto meno naznačuje zápas, boj. Ako vieme, toto meno získal Jakub po svojom zápase s neznámou bytosťou. Jakub až po západe s touto bytosťou v nej rozpoznal samotného Boha.

Nebojme sa teda načúvať Božiemu slovu tak ako Balaam, či dokonca bojovať, popasovať sa s ním tak ako Jakub. Viac nás od neho môže vzdialiť nedostatok úprimnosti a nezáujem o dialóg.

Aplikácia:

1/ Ktoré oblasti v mojom živote spadajú „do mojej osobnej kompetencie,“ do takej miery, že v nich nenachádzam miesto pre Boha?

2/ Som ochotný načúvať Božiemu slovu tak ako Balaam, či dokonca popasovať sa s ním tak ako Jakub? Som schopný na základe dialógu s Bohom zmeniť svoje pôvodné plány?

Kristína

slobodná, manažér zhody v medzinárodnom obchode, 36 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie