Zamyslenie na 18. decembra 2019, Gabriel zvestuje narodenie Jána Krstiteľa

Zamyslenie na 18. decembra 2019, Gabriel zvestuje narodenie Jána Krstiteľa

Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku.
Lk 1, 5-25

Obaja boli spravodliví. Zachovávali všetky prikázania a milovali Pána celým svojím srdcom. V tých časoch však nemať deti znamenalo veľkú hanbu pre manželov. Ľud si všímal toto znamenie neplodnosti a pripisoval to tomu, že Pán od nich odvrátil svoju tvár a svoje požehnanie. Ako mohli ľudia takto vyrieknuť takýto súd? Nepoznali Pánov zámer s týmito manželmi a mali odvahu ich súdiť. Avšak Zachariáš s Alžbetou sú pre nás veľkým vzorom. Napriek takému tlaku z vtedajšej spoločnosti, hoc boli „nepožehnaní“ a hoc nevideli ovocie svojej služby, mali mnoho dôvodov na hnev voči svojmu Bohu a aj tak zostávali celý tento čas pokorní a slúžili Pánovi v službe, ktorá im bola zverená.

Aká služba je zverená nám? A už vôbec, čo pociťujem a prežívam, ak sa Pán rozhodne nepožehnať to, čo robím?

Zostaňme mu verní! Učme sa pokore a každodennej modlitbe. Jedine tak budeme vedieť čeliť „spoločenskému názoru a súdom, ktoré budú ľudia vykonávať“. Jedine tak budeme vedieť priať pozvanie dostať sa bližšie k Pánovi. Tak ako Zachariaš bol verný a potom prišiel rad na neho slúžiť kadidlovú obetu v Pánovom chráme. Tak buďme pripravení deň čo deň prinášať Pánovi obetu chvály!

Aplikácia:

1. Vnímaš vo svojom živote pozvanie do služby?

2. Akú si mal/a dnes rannú modlitbu? Pozval si Pána do svojho života i keď možno neprežívaš požehnaný čas?

Jozef

25 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie