Zamyslenia

Zamyslenie na 18. decembra 2019, Gabriel zvestuje narodenie Jána Krstiteľa

Zamyslenie na 18. decembra 2019, Gabriel zvestuje narodenie Jána Krstiteľa

Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku.
Lk 1, 5-25

Obaja boli
spravodliví. Zachovávali všetky prikázania a milovali Pána celým svojím srdcom.
V tých časoch však nemať deti znamenalo veľkú hanbu pre manželov. Ľud si
všímal toto znamenie neplodnosti a pripisoval to tomu, že Pán od nich
odvrátil svoju tvár a svoje požehnanie. Ako mohli ľudia takto vyrieknuť
takýto súd? Nepoznali Pánov zámer s týmito manželmi a mali odvahu ich
súdiť. Avšak Zachariáš s Alžbetou sú pre nás veľkým vzorom. Napriek takému
tlaku z vtedajšej spoločnosti, hoc boli „nepožehnaní“ a hoc nevideli
ovocie svojej služby, mali mnoho dôvodov na hnev voči svojmu Bohu a aj tak
zostávali celý tento čas pokorní a slúžili Pánovi v službe, ktorá im
bola zverená.

Aká služba je zverená nám? A už vôbec, čo pociťujem a prežívam, ak sa Pán rozhodne nepožehnať to, čo robím?

Zostaňme mu
verní! Učme sa pokore a každodennej modlitbe. Jedine tak budeme vedieť čeliť
„spoločenskému názoru a súdom, ktoré budú ľudia vykonávať“. Jedine tak
budeme vedieť priať pozvanie dostať sa bližšie k Pánovi. Tak ako Zachariaš
bol verný a potom prišiel rad na neho slúžiť kadidlovú obetu
v Pánovom chráme. Tak buďme pripravení deň čo deň prinášať Pánovi obetu
chvály!

Aplikácia:

1. Vnímaš vo
svojom živote pozvanie do služby?

2. Akú si
mal/a dnes rannú modlitbu? Pozval si Pána do svojho života i keď možno
neprežívaš požehnaný čas?

Jozef

25 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie