Zamyslenia

Zamyslenie na 18. decembra 2019, streda po 3. adventnej nedeli

Zamyslenie na 18. decembra 2019, streda po 3. adventnej nedeli

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. (Mt 1, 18-24)

Mária povedala Bohu, Božiemu plánu, ÁNO.
 Bez výhrad prijala svoje poslanie. Ale Jozef?
Chce chúlostivú situáciu, ktorá nastala, riešiť čo najlepšie. Ako dobrý veriaci
má plniť Mojžišov zákon – rozum káže, ale srdce nedovolí. Jozef nechce vystaviť
Máriu verejnej pohane. A tak volí iné riešenie. Máriu prepustiť potajomky, v
tichosti. Stane sa však  zvláštna vec –
prichádza Pánov anjel a oslovuje Jozefa. “Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku,
lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.”………..

Jozef prijíma Máriu ako manželku, akoby sa nič divného nestalo. Vo viere prijíma Boží plán s jeho životom.  Ukázal  sa ako spravodlivý, ako človek poslušný Božiemu slovu. Jeho poslušnosť bola živá. Jozef s Anjelom nediskutuje, nereptá, nenamieta, jeho postoj je celkom podriadený Bohu, odovzdáva sa Božiemu zámeru.

            Toto je to u Jozefa najdôležitejšie. Tu vidíme Jozefovu nekonečnú dôveru: keď si to praje Boh…

Jozef rozumom a slobodnou vôľou mení vzťah k Márii a k dieťaťu. Vidíme osobitnú úctu Jozefa a jeho veľkosť v histórii ľudského spasenia. Jozef, syn Dávidov, si adoptuje Syna Božieho. Takto ho spravodlivo prijíma do svojho rodu. Môžeme tiež prirovnať Jozefa k Márii, ktorá keď počala a porodila Emanuela – Syna Božieho, tak Jozef z neho robí Syna Dávidovho a včleňuje ho do rodu ľudského.

1. Naše stretnutie s Bohom sa blíži.
Pýtajme sa však sami seba: Skutočne očakávame Pána Ježiša s takým istým
oduševnením, úctou a vierou, ako to bolo u Jozefa?

2. Zamysleli sme  sa niekedy nad tým, čo by sa bolo dialo, keby
Jozef Máriu neprijal a urobil to, čo zamýšľal?

Viera

vydatá, dôchodkyňa, 68 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie