Zamyslenie na 21. decembra 2019, Sobota po 3. adventnej nedeli

Zamyslenie na 21. decembra 2019, Sobota po 3. adventnej nedeli

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“
Lk 1, 39-45

Dve ženy. Mária a Alžbeta. Na tieto dve ženy nás dnes upriamuje Lukášovo evanjelium. Obe boli spravodlivé pred Bohom a boli ochotné byť nástrojom v Jeho rukách. Neuveriteľná v tejto epizóde je Alžbetina vnímavosť na znamenia čias. Alžbeta vycítila veľkosť a silu prítomného okamžiku podobne ako Eliáš pocitil Boha v slabom vánku. Mária zatiaľ nič nepovedala. Iba pozdravila Alžbetu. Alžbeta bola už v šiestom mesiaci a malý Ján ju isto už viackrát kopol svojimi malými nôžkami. No aj tak dokázala rozoznať, že tento záchvev je iný. Ján poznal príchod svojho Pána. A Alžbeta tomuto záchvevu porozumela. Podobne ako Ježiš Petrovi, mohol by povedať aj jej: „„Blahoslavená si, Alžbeta, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.“

Hoci evanjelium spomína menovite len tieto ženy, nemusí to znamenať, že tam boli úplne samy. Možno ich tam bolo viac. Ale len o Alžbete vieme, že poznala príchod Kráľa.

Mária je v tomto zobrazení pasívna. Azda by sa viac hodilo slovo odovzdaná. Tak ako celý svoj život. Pri zamýšľaní sa nad Máriou v tejto stati, mi prišla na um myšlienka, o ktorej som doteraz nerozmýšľal. Ťažko povedať, či k počatiu Ježiša prišlo presne v čase zvestovania a jej vyslovenia Áno, alebo sa to udialo až o pár dni neskôr. Netušíme. Podobne nevieme koľko dní alebo týždňov od počatia sa vydala na cestu k svojej príbuznej. Dá sa však predpokladať, že to bolo v prvom trimestri. Cesta z Nazareta do Ain Karim je zhruba 100km. Či už pešo alebo na oslíkovi, určite to v tej dobe nebola jednoduchá cesta. Bola Mária uchránená od ranných nevoľností? Alebo to bola už jej prvá krížová cesta?

Aplikácia:

Snažíš sa byť vnímavý/á na Boha a vidieť jeho pôsobenie aj skrz maličkosti všedného dňa?

Nájdeš si čas na návštevu človeka, ktorého si už dlhšie nevidel?

Miroslav

ženatý, architekt, 36 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie