Zamyslenia

Zamyslenie na 21. decembra 2019, Sobota po 3. adventnej nedeli

Zamyslenie na 21. decembra 2019, Sobota po 3. adventnej nedeli

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“
Lk 1, 39-45

Dve ženy. Mária a Alžbeta. Na tieto
dve ženy nás dnes upriamuje Lukášovo evanjelium. Obe boli spravodlivé pred
Bohom a boli ochotné byť nástrojom v Jeho rukách. Neuveriteľná v tejto epizóde
je Alžbetina vnímavosť na znamenia čias. Alžbeta vycítila veľkosť a silu
prítomného okamžiku podobne ako Eliáš pocitil Boha v slabom vánku. Mária zatiaľ
nič nepovedala. Iba pozdravila Alžbetu. Alžbeta bola už v šiestom mesiaci a
malý Ján ju isto už viackrát kopol svojimi malými nôžkami. No aj tak dokázala
rozoznať, že tento záchvev je iný. Ján poznal príchod svojho Pána. A Alžbeta
tomuto záchvevu porozumela. Podobne ako Ježiš Petrovi, mohol by povedať aj jej:
“„Blahoslavená si, Alžbeta, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec,
ktorý je na nebesiach.”

Hoci evanjelium spomína menovite len
tieto ženy, nemusí to znamenať, že tam boli úplne samy. Možno ich tam bolo
viac. Ale len o Alžbete vieme, že poznala príchod Kráľa.

Mária je v tomto zobrazení pasívna.
Azda by sa viac hodilo slovo odovzdaná. Tak ako celý svoj život. Pri zamýšľaní
sa nad Máriou v tejto stati, mi prišla na um myšlienka, o ktorej som doteraz
nerozmýšľal. Ťažko povedať, či k počatiu Ježiša prišlo presne v čase
zvestovania a jej vyslovenia Áno, alebo sa to udialo až o pár dni neskôr.
Netušíme. Podobne nevieme koľko dní alebo týždňov od počatia sa vydala na cestu
k svojej príbuznej. Dá sa však predpokladať, že to bolo v prvom trimestri. Cesta
z Nazareta do Ain Karim je zhruba 100km. Či už pešo alebo na oslíkovi, určite
to v tej dobe nebola jednoduchá cesta. Bola Mária uchránená od ranných
nevoľností? Alebo to bola už jej prvá krížová cesta?

Aplikácia:

Snažíš sa byť vnímavý/á na Boha a vidieť jeho pôsobenie aj skrz maličkosti všedného dňa?

Nájdeš si čas na návštevu človeka, ktorého si už dlhšie nevidel?

Miroslav

ženatý, architekt, 36 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie