Zamyslenia

Zamyslenie na 24. decembra 2019. Utorok po 4. adventnej nedeli

Zamyslenie na 24. decembra 2019. Utorok po 4. adventnej nedeli

Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“
Lk 1, 67-79

Izraelitom
sa túto noc splnili dlho očakávané proroctvá a túžby. Boh posiela svojho Syna
na svet. Nie všetci tento Boží zámer dokázali prijať a pochopiť. A ruku na
srdce, aj pre nás, ľudí 21. storočia, ostáva vtelenie Božieho Syna veľkým
tajomstvom. Aby sme lepšie pochopili toto veľké prisľúbenie, Duch Svätý
prehovoril ústami Zachariáša. Boží Duch nám tu predostiera veľký plán spásy,
ktorý má pre nás pripravený v novonarodenom Adamovi. Skrze neho nás chce
oslobodiť od všetkých našich nepriateľov a ukazovať nám svoje nekonečné
milosrdenstvo.

Určite
aj my dnes máme veľké túžby a nedočkavo očakávame príjemnú atmosféru v kruhu
rodiny a radosť zo vzájomného obdarúvania sa. Nezabúdajme prosiť aj Ducha
Svätého o múdrosť, pretože tak, ako viedol Zachariáša, môže pomôcť aj nám, aby
sme ešte lepšie dokázali prežívať dnešné posvätné chvíle a pochopili, že
materiálne dary nám na rozdiel od tých duchovných, môžu rýchlo zovšednieť.
Nespravme z týchto Vianoc len ďalší marketingový sviatok, ale radšej sa
započúvajme do ticha a vnímajme jemný Boží hlas, ktorý je naplnený láskou ku
každému osobitne.

Dovolím dnes Bohu, aby ma obdaroval On sám?

Nájdem si chvíľku času na rozjímanie o tajomstve vtelenia Spasiteľa?

Peter,

30r. , fyzioterapeut, ženatý

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie