Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 27. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.‘? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“

Mt 21, 33-43

Zamyslenie:

Dnes uvažujeme o tajomstve „odmietnutia“ Boha vo všeobecnosti, a konkrétne odmietnutia Ježiša Krista. Zarytý odpor vinohradníkov a ich odmietnutie Božej lásky je zarážajúce.

Dnešné podobenstvo sa konkrétne týka odmietnutia Krista židovským národom. „Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.“( Mt 21,37-39). Takýto postoj sa chápe len ťažko. Jedným z vysvetlení môže byť, že Ježiš Kristus prišiel vykúpiť celý svet, zatiaľ čo Židia čakali na Mesiáša, ktorý by bol podľa ich predstáv a „len pre nich“ .

V Izraeli majú brožúrku pre
turistov, ktorí prichádzajú do Svätej zeme. Sú v nej vymenovaní najslávnejší
Židia ich histórie: od Mojžiša, Gedeona, Jozua až po Bena Guriona, zakladateľa
štátu Izrael. V brožúre však nie je uvedené meno Ježiša Krista. A Ježiš je
predsa len tým najznámejším Židom v histórii: dnes je známy na celom svete,
hoci zomrel pred dvetisíc rokmi …

Svet obdivuje mnohé skvelé
osobnosti histórie, ale to neznamená, že ich aj miluje. Dnes nik nemiluje
španielskeho spisovateľa Cervantesa, či slávneho talianskeho maliara a sochára
Michelangela. Ježiš je však najobľúbenejšou osobnosťou v histórii. Mužovia a
ženy mu zverujú svoje životy. Sú ochotní svedčiť o ňom svojím mučeníctvom: niektorí
mučeníckou smrťou, a iní po kvapkách, tým, že žijú iba pre Neho. Na celom svete
sú ich milióny.

Ježiš je najvplyvnejšou
osobnosťou v histórii sveta. Mnohé hodnoty, akceptované po celom svete, majú
kresťanský pôvod. Dnes si môžeme všimnúť rastúci záujem o Ježiša Krista, a to
aj medzi niektorými príslušníkmi židovského náboženstva: „našimi staršími
bratmi vo viere“, ako povedal Ján Pavol II.. Obzvlášť prosme Boha o požehnanie
modlitbou, ktorú sa Cirkev modlí na Veľký Piatok: „Modlime sa aj za synov židovského
národa, lebo oni boli prví, ku ktorým Pán prehovoril: nech vzrastajú v láske k
Bohu a vo vernosti jeho zákonu.“ Ak Pán vyslyší našu prosbu, môže to priniesť
veľké výhody celému ľudstvu.

Aplikácia:

  • Neodmietam aj ja Ježiša a jeho evanjelium v niektorom aspekte svojho života?
  • Ako sa správam ku tým, čo odmietajú Boha, Cirkev a celkovo vieru? Modlím sa za nich?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie