Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 29. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“ Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“ Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Odpovedali mu: „Cisárov.“ Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“

Mt 22, 15-21

Zamyslenie:

Dnes nás evanjelium pozýva
zastaviť sa nad Kristovými slovami: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi,
a čo je Božie, Bohu.
“ (Mt 22,21).

Neboli by sme schopní správne
pochopiť význam tejto vety ak by sme nepamätali na kontext, do ktorého ju Ježiš
povedal: „Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči.
(Mt 22,15) ale „Ježiš pochopil ich zlý úmysel“ (porov. 22,18). Ježišova
odpoveď je teda premyslená. Keď ju farizeji počuli, boli prekvapení, pretože to
nečakali. Keby Ježišova odpoveď bola zjavne proti cisárovi, mohli by ho odsúdiť.
Keby bol Ježiš naopak za to, aby zaplatil dane cisárovi, odišli by veľmi
spokojní s ich lestou. Tým, že Ježíš nehovorí proti Caesarovi, relativizoval
svoju odpoveď: musíme sa vrátiť k Bohu, musíme vrátiť Bohu, čo je Božie, pretože
Boh je dokonca Pánom mocností tohto sveta.

Ako každý iný vládca, ani Caesar nemôže uplatňovať svojvoľnú moc. I on sa bude zodpovedať ako služobníci z podobenstva o talentoch, ktorí museli svojmu pánovi vykázať svoju činnosť. V Jánovom evanjeliu Ježiš hovorí Pilatovi: „Nemal by si nado mnou moc, keby ti nebola daná zhora“ (Jn 19,10). Ježiš nechce pôsobiť ako politický agitátor. Jednoducho uviedol veci na pravú mieru.

Aplikácia:

  • Plním si svoje povinnosti v zamestnaní a v štáte (voľby, platenie daní)?
  • Plním si svoje povinnosti voči Bohu?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie