Zamyslenia

Zamyslenie na 30. decembra 2019, šiesty deň v oktáve narodenia Pána

Zamyslenie na 30. decembra 2019, šiesty deň v oktáve narodenia Pána

Žila vtedy prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.
A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.
Lk 2, 36-40

Dnes máme pred sebou dva príklady
dlhého životného obdobia, ktoré je zdanlivo nezaujímavé, priam nudné. Najprv
jen nám predstavená prorokyňa Anna – muža stratila veľmi rýchlo, a jej krátky
manželský život sa prakticky premenil na pobyt v chráme. Následne vidíme Ježiša,
ktorý sa s rodinou vrátil do Nazareta, aby tam žil svoju mladosť, pričom
sa oveľa viac nedozvedáme.

Možno by sme očakávali, že život Anny
– svätej ženy, prorokyne – bude opísaný dobrodružnejšie, že evanjelista
spomenie koľko rôznych zázrakov urobila, koľkým ľuďom zmenila život. Takisto
o Kristovi, našom Spasiteľovi, by nás zaujímali rôzne pikošky z jeho
mladosti a chceli by sme vidieť viac takých príbehov, ako keď ako dvanásťročný diskutoval
v chráme.

Dnešný text však nespĺňa takéto
očakávania. Namiesto života svätých ľudí plného zázrakov a výnimočných
vecí je náš pohľad upriamený na niečo iné – na každodennosť.

Evanjelium nám dnes hovorí, že
žiť svätý život neznamená nutne robiť veľké znamenia, hovoriť k masám alebo
byť strojcom veľkých projektov. Ako hovorí pápež František – sme povolaní byť
svätými tak, že budeme žiť s láskou a ponúkať svedectvo
v zamestnaniach všedného dňa, tam, kde sa každý nachádza. Napokon ani
o Kristovi nemôžeme povedať, že svätým sa stal až potom, ako začal verejne
účinkovať a robiť mnohé znamenia – celý jeho život tu na zemi je príkladom
svätosti, a väčšinu z neho prežil pri bežných povinnostiach. Čo je
však dôležité – určite napĺňal každý deň láskou a službou Bohu.

Aplikácia:

Pozerám sa na moje zamestnanie a všedné povinnosti ako na niečo, čo je prekážkou a otravou v mojom živote, alebo ako na dar, ktorý je prostriedkom k svätému životu?

Vnímam, že moje všedné povinnosti sú priestorom, kde môžem slúžiť v láske? Vykonávam svoje povinnosti s láskou a patričnou zodpovednosťou?

Rastislav

slobodný, programátor, 27 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie